Marktconsultatie: Bedrijfsafval en Circulaire Impact maken!

De gemeente Zwolle is samen met een zorginstelling en enkele onderwijsinstellingen bezig met de voorbereiding op een gezamenlijke Europese aanbesteding bedrijfsafval.
Door afval als waardevolle grondstof te zien en dit aan te bieden aan innovatieve bedrijven, die deze grondstoffen hoogwaardig kunnen hergebruiken, wordt de cirkel rond gemaakt.

De aanbesteding wordt op basis van de Rapid Impact Contracting (RIC) methodiek onder begeleiding van KplusV uitgevoerd. De SDG’s van de Verenigde Naties vormen daarbij de richtinggevende kaders voor deze circulaire inkoop. Met RIC wordt er geen uitgewerkte oplossing aanbesteed, maar van marktpartijen gevraagd om samen met ketenpartners aan te tonen waarom zij de meest geschikte samenwerkingspartner zijn om maximaal vorm te geven aan de ambities die worden uitgevraagd. Vanuit een Programma van Ambitie zijn vier ambities geformuleerd. Van de marktpartijen horen we graag welke visie zij hebben en hoe zij op deze punten impact kunnen maken.

De ambities luiden als volgt:

  • Ambitie 1: Afval als grondstof (SDG 9),
  • Ambitie 2: Fatsoenlijke banen en economische groei (SDG 8),
  • Ambitie 3: Duurzame consumptie en productie (SDG 12),
  • Ambitie 4: Partnerschap (SDG 17)

Denkt u met uw bedrijf bij te kunnen dragen aan deze ambities? En wilt u meer weten over deze ambities en de aanbesteding?

Op woensdag 29 mei 2019 organiseren we een marktbijeenkomst voor belangstellenden. Daar geven we toelichting op de aanbesteding en de RIC methodiek. Hiervoor bent u, als marktpartij – transporteur, verwerker en/of producent – van harte uitgenodigd om u te informeren en te inspireren over de aanbesteding. Ook enkele andere gemeente hebben aangegeven belangstelling te hebben voor deze marktbijeenkomst. En natuurlijk kunt u daar ook met elkaar brainstormen en netwerken.

U kunt zich tot 24 mei 2019 opgeven via aanbesteding.services@zwolle.nl.

Datum: 29 mei 2019
Locatie: Vishay terrein bij Green PAC iLab
Adres: Ceintuurbaan 15, 8022 AW Zwolle
Programma:
10:00 uur inloop
10:15 uur opening wethouder
10:30 uur presentaties

  • Voorstellen opdrachtgevers
  • Uitleg RIC-methodiek
  • Programma van Ambitie

11:30 uur uitloop en napraten
12:00 lunch en netwerken