Marktconsultatie Afval gemeente Etten-Leur

Aanbestedende dienst: Gemeente Etten-Leur

Omschrijving: De gemeente Etten-Leur wenst zich, ter voorbereiding op de aanbesteding van de inzameling van afval, op de hoogte te stellen van de samenstelling van en ontwikkelingen in de markt. De gemeente Etten-Leur organiseert daarom een marktconsultatie. De marktconsultatie is opgebouwd uit twee delen een algemeen schriftelijk deel waarbij de markt wordt uitgenodigd te reageren door middel van beantwoording van de in dit document opgenomen vragen. Het tweede deel bestaat uit een gesloten mondeling deel waarbij maximaal 3 partijen per onderwerp worden uitgenodigd om verder in gesprek te gaan. De keuze van de partijen voor de mondelinge gesprekken gebeurt op basis van de eerder gegeven schriftelijke antwoorden….lees verder

Bron: Aanbestedingskalender 06-12-2018 13:29

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.