De staatssecretaris van I&W heeft vorig jaar al aangekondigd dat er in 2023 een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) komt voor textiel. Gemeenten, publieke afvalbedrijven en kringloopbedrijven, die een cruciale rol spelen bij de inzameling van deze afvalstroom, zien de producentenverantwoordelijkheid als een belangrijke bouwsteen voor een circulaire textielketen. Vandaag roepen ze de staatssecretaris Steven van Weyenberg via een manifest op om de UPV zo in te richten dat deze maximaal bijdraagt aan de circulaire economie voor textiel.

De inzameling en het hergebruik van textiel zijn in Nederland al jarenlang goed georganiseerd. Ook in vergelijking met andere Europese landen doen we het goed. De leden van NVRD en BKN spelen hierin al decennia lang een centrale rol. Daarmee is er een stevig fundament gelegd om verder te bouwen aan een circulaire textielketen.

Keten
Inzameling en sortering vindt echter pas plaats op het einde van de keten. Voor een circulaire textielketen is het in de eerste plaats noodzakelijk dat nieuw textiel is geproduceerd met het oog op hergebruik, reparatie en recycling. Dit zorgt dat het na afdanking opnieuw gebruikt en uiteindelijk gerecycled kan worden.

Lokaal
Waar mogelijk moet het ingezamelde textiel lokaal verwerkt en verkocht worden.  Tweedehands kledingwinkels, kringloopwinkels en circulaire ambachtscentra lenen zich daar bij uitstek voor en dragen vaak ook nog bij aan sociaal-maatschappelijke doelen, waardoor het mes aan twee kanten snijdt.

Uitbouwen inzameling
Versnippering in de inzameling is ineffectief en moet daarom worden voorkomen. Het huidige inzamelsysteem voor huishoudelijk textiel is een belangrijke pijler voor de toekomst. BKN en NVRD willen deze pijler in overleg met de producenten en andere stakeholders verder uitbouwen tot een samenhangend systeem waarmee we meer textiel van een zo hoog mogelijke kwaliteit opnieuw kunnen inzetten.

Ingebakken
Het voortdurend verbeteren van de inzameling, hergebruik en recycling van textiel moet in het systeem ingebakken zijn, net als het stimuleren van circulair ontwerp. We onderschrijven daarom de recente aanbeveling van CBL en CPB voor een volledige financiële verantwoordelijkheid van producenten. Hiermee wordt ‘cherry-picking’ en externalisering van kosten voorkomen en ontstaat er een natuurlijke prikkel tot continue verbetering.

Download hier het manifest waarmee staatssecretaris Steven van Weyenberg vandaag wordt opgeroepen om de UPV zo in te richten dat deze maximaal bijdraagt aan de circulaire economie voor textiel.