Vermindering van de hoeveelheid restafval en bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Het zijn maar twee van de voorbeelden waarom gemeenten een circulair ambachtscentrum realiseren. Andere redenen zijn het creëren van sociale werkgelegenheid en kansen voor onderwijs en circulaire ondernemers. Maar wat is de toegevoegde waarde? Hoe maak je dat inzichtelijk in de businesscase? En hoe verhoudt zich dat tot de financiële investeringen? Hoewel er doorgaans niet mee wordt gerekend, bedraagt de maatschappelijke meerwaarde van een circulair ambachtscentrum al gauw enkele tonnen per jaar, stelt Willem van Leeuwen, adviseur circulaire milieustraten en ambachtscentra bij Modulo Milieustraten. In een gesprek met het blog Care4Circulair geeft hij antwoord kop de meest gestelde vragen over de waarde van een circulair ambachtscentrum en de maatschappelijke businesscase daarvan….lees verder