De losmaakbaarheid van een bouwwerk is een steeds belangrijker selectiecriterium voor opdrachtgevers. Dit is bijvoorbeeld te zien bij aanbestedingen, waar de keuze voor een uitvoerende partij onder andere gebaseerd wordt op de mate van losmaakbaarheid. Reden voor Modulo Milieustraten om de losmaakbaarheid van het milieustraatbordes te toetsen. Toetsing gebeurt volgens de gecertificeerde methodiek van de Dutch Green Building Council (DGBC). Het resultaat: een Modulo-milieustraat heeft een losmaakbaarheidsscore van maar liefst 90%….lees verder