LightRec zal als eerste het licht aan doen tijdens Nationale Recycle Week

Tijdens de Nationale Recycleweek (14 tot 21 oktober) krijgt iedereen die minimaal 3 oude lampen inlevert op de gemeentelijke milieustraat dit gratis en leerzame Wecycle Recycle kaartspel (op=op) waarin alle inleverpunten voor e-waste aan bod komen. Ook kunnen inwoners van een gemeente op de milieustraat of bij een van de 10.000 inzamelpunten bij supermarkten, bouwmarkten en elektroretailers de nieuwe JEKKO ophalen, de populaire inzamelbox voor thuis, waarin kleine elektrische apparaten, kapotte spaarlampen en lege batterijen netjes op één centrale plek bewaard kunnen worden om ze later als de box vol is handig in één keer in te leveren. Meer informatie: www.heelhollandrecyclet.nl

Stichting Lightrec, in Nederland namens producenten en importeurs verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van verlichting waaronder ook kwikhoudende tl-buizen en spaarlampen, richt de schijnwerpers in de eerste Nationale Recycle Week die van 14-20 oktober 2019 plaats vindt volledig op consumenten. Doel is om gedurende de week zo veel mogelijk lampen en armaturen, die nog in huis rondslingeren ingeleverd te krijgen bij een van de 10.000 inzamelpunten en 600 gemeentelijke afvalstraten die tezamen een zeer fijnmazig inzamelnetwerk in Nederland vormen.

Lightrec is een van de deelnemers aan het collectief “Heel Holland Recyclet” dat met de campagne “Iedereen Recyclet” een week lang alle Nederlanders oproept om elektrische apparaten en lampen in te leveren bij de milieustraat of op de daarvoor bestemde plekken bij retailers.

Educatief spel| Om te beginnen kunnen gemeenten bij LightRec een gratis giveaway bestellen in de vorm van een educatief kaartspel. Deze incentive kan worden ingezet om de eigen inwoners ertoe aan te zetten een extra inspanning te leveren om afgedankte elektronische en elektrische apparaten waaronder verlichting in te leveren bij de gemeentelijke milieustraat.

Jekko 3.0| Daarnaast stelt LightRec in de campagneweek de vernieuwde Jekko-inzamelbox ter beschikking aan gemeenten, scholen en kringloopwinkels. Van de eerste generatie Jekko zijn er inmiddels sinds 2012 mede door Lightrec meer dan 1.000.000 verspreid en zijn zij een vaste waarde geworden in veel Nederlandse huishoudens.

De nieuwe Jekko die door LightRec is gefinancierd en mogelijk gemaakt, is alweer de derde generatie van deze populaire inzamelbox voor thuis, die consumenten helpt om kleine elektrische apparaten, kapotte spaarlampen en lege batterijen netjes op één centrale plek te bewaren. De vernieuwde Jekko kent een nieuw design en is duurzamer dan de vorige versie omdat hij geen kunststof onderdelen meer bevat. Er passen nu ook makkelijk kleine armaturen zoals zaklampen en led-kaarsen in.

Verlichtinginflatie| Aanleiding voor de campagne is het feit dat Nederland moeite heeft te voldoen aan de Europese doelstelling om jaarlijks 65 procent van het volume aan verkochte apparaten weer in te zamelen en te recyclen. Voor lampen is het halen van deze doelstelling nog moeilijk door de lange levensduur van ledverlichting, maar vooral ook door het feit dat consumentenarmaturen pas sinds augustus 2019 ingezameld hoeven te worden.

Volgens LightRec-directeur Gied van Hoorn is het moeilijk bijbenen om de door Europa opgelegde 65% inzamelnorm te halen. “Het gaat goed met de inzameling van lampen en armaturen. Maar als consumenten steeds meer producten kopen, zelfs in kinderschoenen zit tegenwoordig verlichting, en het grootste deel van die verlichting komt pas over 15 jaar retour omdat LED veel langer meegaat dan een spaarlamp of traditionele gloeilamp, dan loopt ons inzamelpercentage procentueel terug en voldoen we niet aan de norm.”

Dat is een gegeven volgens Van Hoorn en dus moet er aan de voorkant meer ingezameld worden door consumenten. “Daarom is een week, georganiseerd door alle partijen die e-waste op de markt brengen, inzamelen en verwerken, een uitstekende zaak.”

Drie pijlers| LightRec geldt als een van de drijvende krachten achter de campagneweek die is bedacht door de ‘Werkgroep versterking inzameling’. Dit is één van de vier werkgroepen die gezamenlijk uitvoering geven aan het zogeheten “Plan van Aanpak” dat door de producentencollectieven in overleg met alle andere stakeholders is opgesteld om het inzamelpercentage te verhogen en met als streven de 65% norm te halen. Dit Plan van Aanpak geniet dan ook de steun van de verantwoordelijke staatssecretaris van het Ministerie van IenW, mevrouw Stientje van Veldhoven.

Van Hoorn: “Het Plan van Aanpak kent drie pijlers: het versterken van de inzameling, meer verwerking door WEEELABEX-gecertificeerde verwerkers en registratie van export voor hergebruik in het buitenland. Met name voor het versterken van de inzameling is communicatie essentieel. Vanuit die gedachte is het idee ontstaan om bovenop de bestaande consumentencampagnes van de producentencollectieven en Wecycle, dat in opdracht van LightRec de inzameling van lampen en armaturen uitvoert, een nationale campagne te lanceren om die communicatie nog een extra boost te geven.”

Heel Holland Recyclet is een gezamenlijk initiatief van overheden, gemeenten, retail-organisaties, producenten en organisaties die de feitelijke inzameling en recycling van e-waste (elektrische apparaten en verlichting) verzorgen. Doel is de urgentie en noodzaak van gescheiden inzameling van e-waste extra onder de aandacht te brengen en hierbij burgers, bedrijfsleven en overheid nauw te betrekken. Deelnemers aan het initiatief zijn RND, NVRD, Rijkswaterstaat, Stichting RTA, Techniek Nederland, Thuiswinkel.org, Stichting FIAR CE (TV en Audio), ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland, SMR, SVEG, Stichting Witgoed, WEEENL , Wecycle en Stichting ZRN. www.heelhollandrecyclet.nl