Retourette

retourette-afvalgidsRetourette® is een inzamelpunt voor klein huishoudelijk afval, zoals glas, PET flessen, maar ook frituurvet en batterijen. In totaal kunt u terecht voor wel 19 verschillende afvalfracties.

Retourette® maakt het op deze manier makkelijk om afval te scheiden en dus bij te dragen aan een beter milieu door minder restafval. Daarnaast bepaalt de ontdoener welk lokaal goed doel een donatie ontvangt uit de Retourette®.

Wanneer een gemeente kiest voor een Retourette®, dan kiest zij voor ontzorging. Geen ingewikkelde afvalkalenders meer, geen geld verspilling aan verschillende infrastructuren en geen versnipperde communicatie.

Retourette® is de meest efficiënte oplossing voor het voorkomen van restafval en om de doelstelling van 65% recycling te halen. Daarnaast kan dit in de toekomst voor niks. Bij een recycle percentage van 60% is de Retourette® namelijk al kostendekkend.

Contact

Retourette B.V.
Marconiweg 4
3899 BR Zeewolde
Tel: 036 521 8307
E-mail : info@retourette.nl 
URL: www.retourette.nl