[td_text_with_title custom_title=”Milieustraat, innovatief, modulair, circulair”] modulo-milieustraten-afvalgidsEen milieustraat moet gemiddeld elke 9 jaar worden aangepast in verband met wijzigingen in wet- en regelgeving, mutaties binnen gemeenten etc. De flexibele, duurzame milieu-straat van Modulo, is daarom een goede strategische investering. De herinvesteringskosten en kosten voor revitalisering, liggen aanmerkelijk lager dan bij een traditioneel gebouwde milieustraat. In het kader van de circulaire economie is Modulo de verantwoorde keuze.   Het innovatieve Modulo-concept kent veel voordelen:
  • Maximale flexibiliteit naar de toekomst. Denk hierbij aan de snelle verplaatsbaarheid, de eenvoudige uitbreidings- en aanpassingsmogelijkheden;
  • De duurzaamheid, omdat de milieustraat 100% herbruikbaar is;
  • Dubbel grondgebruik door de holle onderzijde van het bordes. De ruimten onder het bordes kennen onder meer de volgende toepassingsmogelijkheden: een verantwoorde opslag van Klein Chemisch Afval (KCA), kantoorruimte, sanitaire voorzieningen, kringloop, ruimte voor nascheiding van afvalstromen bijvoorbeeld bij toepassing van inwerpzuilen, opslag van materieel en materiaal;
  • De totale levensduurkosten (TCO) van een Modulo milieustraat zijn lager dan die van de traditioneel gebouwde milieustraat;
  • Korte realisatietijd door inzet van onze Modulo Co-Designstudio en onze snelle wijze van bouwen;
  • Minder grondverzet en inzet van materieel (CO2 mitigatie) en
  • Relatief lage druklast naar de ondergrond c.q. fundering. Dit heeft een gunstig effect op het voorkomen van zettingen die kunnen ontstaan bij bouwen op “slechte” gronden.
  vergelijking-grondspanning De uitleg van het verschil tussen de belasting naar de ondergrond tussen een Modulo element en een keerwand, die gebruikt wordt bij een traditioneel, verhoogd bordes vind u op onze website…. http://www.modulo-beton.nl/nl/onderbouwing     [vc_button title=”Meer over Modulo Milieustraten” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/leveranciers-voor-de-afvalbranche/bedrijven-abc/modulobeton-modulo-milieustraat/”] [/td_text_with_title]