Leiden wil dat inwoners ook in Leiderdorp afval mogen inleveren

Leidenaars die hun overtollig afval inleveren bij de Leiderdorpse milieustraat. De Leidse afvalwethouder Yvonne van Delft (GroenLinks) gooide daar eerder deze maand een balletje over op, dat nu door de raadsleden Sebastiaan van der Veer (CDA) en Alyssa Voorwald (VVD) wordt ingekopt. Zij willen de geopperde mogelijkheid al op korte termijn laten onderzoeken en liefst ook uitvoeren.

Bron: Leidsch Dagblad


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.