Leeuwarders zien hoeveelheid afval in vernieuwde Omrin Afvalapp

Inwoners van de gemeente Leeuwarden kunnen vanaf vandaag hun hoeveelheid restafval in de Omrin Afvalapp inzien. Ook zien ze in de app hoe ze scoren op het afvallabel. De app is aangepast omdat de gemeente Leeuwarden per 1 januari 2022 het nieuwe afvalbeleid ‘Goed terecht in Leeuwarden’ invoert.

Uniek in Nederland: het afvallabel
De belangrijkste functie van de Omrin Afvalapp is het sturen van herinneringen voor elke containerleging. Voor inwoners van de gemeente Leeuwarden zijn daar dus een aantal belangrijke functies bijgekomen. Deze nieuwe functies helpen inwoners te wennen aan het nieuwe afvalbeleid en meer grip te krijgen op de hoeveelheid afval. Bijvoorbeeld met het unieke afvallabel, bedacht door studenten van Campus Fryslân in opdracht van de gemeente Leeuwarden. Met het afvallabel ziet een inwoner hoe hij scoort ten opzichte van de rest van de gemeente.

Gebruikers van ondergrondse containers zien in de app hoeveel afvalzakken ze in de container hebben gedaan. Pas in 2023 betalen inwoners van de gemeente Leeuwarden naast een vast tarief een bedrag per kilo restafval of aangeboden zak.