Leerlingen scheiden afval in de klas

Vanaf woensdag 10 januari scheiden alle leerlingen en docenten van De Achtbaan in Zwanenburg op school hun afval. Wethouder John Nederstigt heeft samen met alle leerlingen en docenten van de school, het officiële startsein gegeven voor dit duurzame initiatief.

Met de start van het recycle-educatieprogramma van Meerlanden is De Achtbaan één van de negen scholen in Haarlemmermeer die vier afvalstromen in de klas recyclet; groenafval, papier, plastic & drinkpakjes en restafval worden apart weggegooid in gekleurde bakken. Groenafval gebruikt De Achtbaan gedeeltelijk voor de buurttuintjes. Het overgebleven groenafval wordt net zoals de andere drie stromen door Meerlanden apart ingezameld. “Wij zijn heel blij dat wij deze stap richting verdere verduurzaming van onze school hebben gezet,” aldus een trotse directrice Marije van den Hoek.

Het programma is een samenwerking tussen de school, de gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden met als doel om kinderen te leren dat goed gescheiden afval grondstof is voor nieuwe producten. NMCX Centrum voor Duurzaamheid heeft voor de leerlingen een lesdag rondom recycling georganiseerd zodat ze nu precies weten wat recycling is en hoe dat in de klas werkt.

Over het recycle-educatieprogramma
In 2013 introduceerde Meerlanden het recycle-educatieprogramma voor basisscholen. Dit programma verbindt twee belangrijke aspecten rondom afval scheiden –logistiek en educatie. Het afval uit alle klassen wordt voortaan gescheiden in verschillende stromen in gekleurde afvalbakken: groenafval, papier, plastic & drankkartons en restafval. Bij de school wordt dit afval vervolgens gescheiden opgehaald zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Binnen het programma krijgen alle klassen daarnaast jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en energie.

De gedachte achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden, ofwel te recyclen. Zij voeden op hun beurt hun omgeving weer op. In de toekomst kan de school met aparte inzamelacties voor bijvoorbeeld e-waste of textiel geld verdienen waarmee investeringen gedaan kunnen worden voor verdere verduurzaming van de school. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing.