Lansink: Innovatie en daadkracht zijn nodig in afvalketen

Ad Lansink gaat in het FD in op de visie van directeur AVR Waste to Energy
Het Nederlands afvalbeleid wordt alom, zelfs buiten Europa geprezen. Toch verkondigt Jasper de Jong — commercieel directeur bij AVR Energy for waste — in Het Financieele Dagblad van 20 september enkele discutabele stellingen over de grondslagen van een optimaal afvalbeleid. Hij verwijt de Europese Commissie ‘nog steeds de Ladder van Lansink’ te volgen. Die door mij in 1979 in een Kamermotie vastgelegde voorkeursvolgorde voor het (toen nog) Nederlandse afvalbeheer is in 2008 opgenomen in de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen, overigens met brede instemming van het Europees Parlement….

Lees het artikel op: http://fd.nl/economie-politiek/897519/innovatie-en-daadkracht-zijn-nodig-in-afvalketen

Ad Lansink is oud-lid van de Tweede Kamer en voormalig voorzitter van de Federatie Herwinning Grondstoffen.