Landelijke Compostdag op zaterdag 21 maart

Gratis compost afhalen op vele locaties verspreid over het hele land
Aanstaande zaterdag vindt voor de negende keer de Landelijke Compostdag plaats. Burgers kunnen gratis compost afhalen op vele locaties verspreid over het hele land, zoals gemeentewerven, milieustraten en composteerbedrijven. De Vereniging Afvalbedrijven en de Branche Vereniging Organische Reststoffen organiseren de Compostdag elk jaar met medewerking van hun leden en vele gemeenten.

compostdag afvalgidsMet het gratis uitdelen van compost bedanken bedrijven en gemeenten de burgers voor hun inspanning om gft-afval en groenafval gescheiden aan te leveren en hopen zij hen te stimuleren om dat te blijven doen. Ook willen zij iedereen kennis laten maken met dit product dat zowel voor de bodem als voor het milieu van grote waarde is. Op www.compostdag.nl kunnen geïnteresseerden een overzicht vinden van locaties, openingstijden en achtergrondinformatie.

Eigen groenafval retour voor een vruchtbare bodem
Composteerbedrijven verwerken het gescheiden ingezamelde bioafval tot compost. Gemengd met tuinaarde is dit een ideale bodemverbeteraar: het stimuleert de groei van gewassen op milieuvriendelijke wijze, reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de grond. Bovendien legt compost CO2 vast in de bodem. Dankzij nieuwe ontwikkelingen en moderne technieken neemt de positieve bijdrage aan het milieu verder toe. Veel bedrijven winnen bijvoorbeeld eerst biogas uit het gft-afval voordat er compost van wordt gemaakt. Dit gas kan worden gebruikt voor elektriciteitsproductie of als groen gas voor de transportsector.