Kwaliteit herbruikbare stromen gaat achteruit

Je hoort het overal; Nederland wil toe naar minder restafval en meer herbruikbare grondstoffen. Veel gemeenten leggen de focus dan ook op het verminderen van de hoeveelheid restafval. Waar blijft de kwaliteit van de herbruikbare stromen? De laatste jaren zien we de kwaliteit van de fracties PMD, GFT en textiel namelijk alleen maar afnemen. Hoe zit dat nou precies?

Van KFF naar PMD
De fractie kunststof heeft in vrij korte tijd een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt, zo ook de kwaliteit ervan. In 2007 begonnen de eerste gemeenten met de inzameling van het zogeheten KFF: kunststof flessen en flacons. Sorteeranalyses lieten destijds nauwelijks vervuiling zien. In de loop der jaren is deze stroom veranderd in het huidige PMD: plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons….lees verder