Kunstgrasveld gemeente Amsterdam krijgt duurzame fundering van restafval

De gemeente Amsterdam is als eerste gemeente in het bezit van een kunstgrasveld met een duurzame ondergrond van restafval. De bodemassen die na verbranding van restafval overblijven, zijn bewerkt tot de nieuwe bouwstof DrainMix®. Deze nieuwe bouwstof is naast fundering en drainage van sportvelden, ook geschikt voor pleinen, parkeerplaatsen en wandelpaden. De nieuwe grasmat ligt op veld 14 van sportpark De Eendracht in Nieuw-West.

SUEZ – specialist in afval- en grondstoffenmanagement – en innovator Kyoto Boost hebben samen DrainMix® ontwikkeld en door Heros Sluiskil BV – Europas’s grootste bodemasopwerker en producent van secundaire grond- en bouwstoffen voor de betonindustrie en de grond-, weg- en waterbouw – laten produceren. Drainmix® is een duurzame en circulaire bouwstof die onder meer gemeentes ondersteunt bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Invulling geven aan duurzame doelstellingen
Het beleid van de overheid is gericht op het hergebruik van afvalstromen en op het duurzaam inzette van secundaire grondstoffen. Recycling van huishoudelijk afval en het hergebruik van materialen na afvalverbranding spelen hierbij een belangrijke rol. Drainmix® biedt gemeentes de mogelijkheid om invulling te geven aan hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Oersterk, milieuvriendelijk en kostenefficiënt
SUEZ is in veel gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfs- en huishoudelijk afval en probeert, samen met andere partijen, zo veel mogelijk afval circulair te maken door hergebruik. Zo blijft na verbranding van het restafval onder meer bodemas achter: een donkergrijs, zand- en lava-achtig materiaal dat goed kan worden hergebruikt. Nadat dit afval is verbrand, worden de overgebleven metalen van de bodemas gescheiden, gezeefd en daarna gewassen. Deze resterende materialen bezitten de kenmerken die DrainMix® bijzonder maakt: een oersterke lichte secundaire bouwstof om mee te bouwen, poreus genoeg om veel water op te vangen, een vervanger van de huidige funderings- én sporttechnische laag. Bovendien kan het regenwater bij kunstgrasvelden worden opgeslagen in de DrainMix®-fundering, vertraagd worden afgevoerd en eventueel later worden hergebruikt.

DrainMix® is door KIWA ISA-Sport en NOC*NSF erkend als bouwstof en als sporttechnische constructie. Door DrainMix® te gebruiken zijn minder grondstoffen nodig bij de aanleg van een sportveld, fietspad of parkeerplaats, wat ook minder CO2 uitstoot betekent.