KTK introduceert nieuwe generatie lichtgewicht Co₂ntainer voorzien van CO₂ reductie certificaat!

KTK BV is continu bezig met innovatieve ontwikkelingen. Een van die ontwikkelingen is de nieuwe Co₂ntainer. De GreenLine is recent ontwikkeld, en afgeleid van de bestaande, al jarenlange (succesvolle) lichtgewicht container. Het verschil zit hem in een nieuw innovatief design, de nieuwe bouwwijze en de vormgeving waarmee de inhoud van de container wordt vergroot bij een vergelijkbaar (licht) gewicht.
Voordeel van een lichtgewicht container is dat er minder brandstof wordt verbruikt tijdens het transport. Hiermee worden dus niet alleen brandstofkosten bespaard, maar bovenal vindt er een CO2 reductie plaats.
De CO2 reductie wordt berekend op basis van het verschil in gewicht tussen de traditionele uitvoering en de nieuwe lichtgewicht situatie in combinatie met het type vrachtwagen, gewicht van de lading, het aantal te rijden kilometers per jaar en de gewichtsklasse van de gehele combinatie.

De berekende vermeden CO2 emissie wordt bepaald met behulp van een door Ingenieursbureau Antea ontwikkelt rekenmodel. De berekening is gebaseerd op kengetallen van CO2- emissiefactoren.nl en inschattingen van de medewerkers en klanten van KTK voor de te hanteren gewichten en te rijden kilometers.
Met het CO₂-reductiecertificaat kan vervolgens, in samenwerking met een door KTK geselecteerd adviesbureau, subsidie aan worden gevraagd op de aankoop van deze Co₂ reducerende lichtgewicht containers.

Tevens draagt dit rekenmodel bij aan het inzichtelijk maken van de CO₂ uitstoot in uw bedrijf en kunt u deze gegevens gebruiken bij het bepalen van uw CO₂-footprint en/of uw (certificering) CO₂ prestatieladder.

De introductie van Co₂ntainer en certificaat zullen plaatsvinden op de Reinigings Demo Dagen (RDD) in Lelystad, welke zal plaatsvinden op 31 mei t/m 1 juni a.s.

[vc_button title=”Meer over KTK” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/leveranciers-voor-de-afvalbranche/bedrijven-abc/ktk-containers/”]