Koninklijke VNP en PRN lanceren papiercirculair.nl

De Koninklijke VNP en PRN lanceren papiercirculair.nl: dé plek voor informatie over circulair verpakken en recycling van papier en karton.

Met de groeiende populariteit van papier en karton stijgt ook het aantal vragen over duurzaam gebruik ervan. De website papiercirculair.nl beantwoordt vragen over recyclebility, recycling en wat wel (en hoe) en niet in de oudpapierbak mag. Met papiercirculair.nl willen de VNP en PRN het bedrijfsleven handvatten bieden voor verdere verduurzaming van verpakkingen.

Papiercirculair.nl sluit aan op de Scheidingswijzer van PRN en de onlangs door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) gepresenteerde Recyclecheck voor papier- en kartonverpakkingen.

Kijk op papiercirculair.nl