Koning Willem-Alexander opent eerste Nederlandse bio-LNG-fabriek

(foto: van/via Renewi)

Met een druk op de knop heeft koning Willem- Alexander vandaag officieel de eerste bio-LNG-installatie van Nederland in gebruik genomen. Met deze primeur hebben initiatiefnemers Nordsol, Renewi en Shell een volgende stap gezet in het verduurzamen van het goederenvervoer over de weg. De verwachting is dat de nieuwe fabriek naar schatting zal produceren 3,4 kiloton van bio-LNG per jaar, het voorkomen van de uitstoot van meer dan 14,3 1 kiloton fossiel CO 2 . Dat is voldoende voor 13 miljoen kilometers op de weg.

Bio-LNG wordt gemaakt van organisch afval, niet van fossiele bronnen. Daarom maakt bio-LNG het mogelijk om op korte termijn de CO 2 -uitstoot te verminderen . Ook heeft de brandstof een lagere stikstofuitstoot dan diesel en zorgt een schonere verbranding ervoor dat er nauwelijks uitstoot van fijnstof is. Bio-LNG kan ook worden gebruikt in bestaande LNG-motoren. Voor opslag en distributie kan gebruik worden gemaakt van de groeiende LNG-infrastructuur in Nederland en in heel Europa.

Circulaire samenwerking
De bio-LNG-fabriek van Nordsol wordt gebouwd op het terrein van Renewi in Amsterdam Westpoort. De drie initiatiefnemers hebben elk hun eigen aandeel in de productie van biobrandstof. Renewi zamelt door heel Nederland organisch afval in, zoals verlopen producten van supermarkten. De recycler verwerkt het afval vervolgens en zet het om in biogas in eigen vergisters. De nieuwe bio-LNG-fabriek van Nordsol verwerkt het biogas tot bio-LNG. Shell stelt deze bio-LNG voor haar klanten beschikbaar bij LNG-tankstations in Nederland. Daarnaast wordt bij de productie van bio-LNG CO 2  uit het biogas gehaald en vloeibaar gemaakt voor hergebruik in kassen.

“Het gebruik van slimme, energiezuinige technologie is de basis voor een lokale, circulaire economie en een gezonde businesscase”, zegt Jerom van Roosmalen , CEO van Nordsol. Het Nederland heeft ongeveer 260 ’traditionele’ biogasinstallaties. De meeste hiervan kunnen geschikt gemaakt worden voor de productie van bio-LNG. Met de technologie van de biogasfabriek van Renewi in Amsterdam kan bio-LNG ook op veel andere plekken in het land worden geproduceerd.

De partners verwachten dat dankzij de bouw van nieuwe fabrieken de beschikbare hoeveelheid bio-LNG de komende vier jaar maar liefst vertienvoudigd zal worden. “Samenwerking van partners in de keten leidt tot concrete resultaten”, aldusOtto de Bont, CEO van Renewi. “Dit sluit aan bij onze visie op ‘Waste No More’ en sluit ook aan bij ons streven om het voortouw te nemen in de productie van secundaire grondstoffen uit afvalstromen. Door ook zelf bio-LNG in te zetten bij het inzamelen van dit afval, maakt Renewi de cirkel rond.”

Marjan van Loon, President Directeur van Shell Nederland: “Shell wil klanten helpen om duurzamer te zijn en investeert fors in de energietransitie. Om dit mogelijk te maken werken we samen met partners als Renewi en Nordsol. Bio-LNG is de volgende stap in het verduurzamen van de ladingsector. Dankzij deze samenwerking kunnen we onze klanten in de logistieke sector een schoner alternatief bieden, te beginnen bij het goederenvervoer over de weg en uiteindelijk ook het zeevervoer.”