Kennissessie 17 juni 2015: Active Professionals Afval & Milieu

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen
Dit motto draagt Active Professionals een warm hart toe. Daarnaast zien zij in de dagelijkse contacten met relaties heel veel kennis van en passie voor het vak voorbij komen. Zij zien het als taak om deze kennis en passie bij elkaar te brengen en daarmee meerwaarde voor relaties te creëren.

Daarom nodigen zij u uit voor de eerste kennissessie Afval en Milieu van dit jaar. Daarin staat centraal welke eerste uitwerkingen het VANG-programma op organisaties en hun processen hebben.

De kennissessie vindt plaats op woensdag 17 juni aanstaande, vanaf 9.30 uur op het kantoor van Active Professionals aan de Westersingel 98 te Rotterdam.

Tijdens deze sessie staat het uitwisselen van kennis en informatie met vakgenoten centraal.

Het programma ziet er als volgt uit:

9.00 uur:  Inloop

9.30 uur:  Opening bijeenkomst door Mark Vaal, manager business unit Afval en Milieu

9.40 uur:  Herman Hofman, senior beleidsadviseur Cyclus NV. Toelichting op circulaire economie en VANG programma. Hoe wordt hier inhoudelijk invulling aan gegeven en hoe komt dit tot uiting binnen Cyclus en haar aandeelhoudende gemeenten? Open brainstorm over deze inhoudelijke invulling en hoe dit gemeenschappelijk vorm zou kunnen krijgen.

10.30 uur:  Korte pauze

10.45 uur:  Frits de Haas, Business Process Manager en Lid Stuurgroep STOSAG.
Vertaling naar de praktijk. Hoe kan het VANG programma tot uiting komen bij inzameling van grondstoffen? Hoe wordt dit geïmplementeerd en geborgd binnen HVC met onder andere het gebruik van de open standaarden van STOSAG?
Open brainstorm over praktische invulling.

11.30 uur: Afsluiting en napraten

U bent welkom op 17 juni 2015 aanstaande.  Aan- of afmelden kan via info@active-professionals.nl

Mocht u verhinderd zijn, maar is de inhoud van deze bijeenkomst toch interessant voor uw organisatie, dan is het deelnemen door een collega uiteraard geen probleem. Het verzoek is dan de naam van de vervangende collega mede te delen.