Jan Vlak Herkozen als Voorzitter van het WEEE Forum

(Foto: van/via Stichting OPEN)

Stichting OPEN is trots te melden dat onze directeur, Jan Vlak, herkozen is als voorzitter van het WEEE Forum. Deze herverkiezing voor weer vier jaar bevestigt het vertrouwen in zijn leiderschap en de waardering voor de resultaten die zijn bereikt.

De afgelopen vier jaar waren dynamisch, interessant en uitdagend. Onder de leiding van Jan Vlak heeft het WEEE Forum belangrijke mijlpalen bereikt en mooie momenten gedeeld, zoals:

  • Het vieren van het 20-jarig bestaan van het WEEE Forum.
  • De groei van het aantal leden naar 53. Het WEEE Forum heeft niet alleen leden in Europa maar op alle continenten en is doorontwikkeld van een Europese naar een mondiale speler in de aanpak van e-waste problemenl
  • De transitie van een focus op operationele kennisuitwisseling naar een rol als kennisautoriteit, mede dankzij de betrokkenheid op een groot aantal Europese projecten.
  • Het versterken van de positie in Brussel, waarbij het Forum een actieve rol speelt in de ontwikkeling van beleid en wetgeving, wat extra relevant is na de komende EP-verkiezingen.

De komende jaren beloven net zo dynamisch te worden. De focus zal liggen op verdere diversiteit en groei van het aantal leden, en het versterken van de positie van het WEEE Forum in Brussel. Het Forum blijft inspelen op de verwachtingen van producenten, leden en de Brusselse bureaucratie als kennisautoriteit en kenniscentrum. Er wordt gewerkt aan de groei van het team en de implementatie van de nieuwe WEEE Act, met de hoop op wettelijke standaarden die de sector verder vooruit zullen helpen.

Deze ontwikkelingen vragen om een duidelijke en sterke positionering van het WEEE Forum. Het nieuwe bestuur zal de koers voorbereiden, het bespreken met de leden, en uiteindelijk vaststellen tijdens de Algemene Vergadering in november dit jaar.

Steven van Eijck, voorzitter van Stichting OPEN: “Wij zijn enorm trots dat onze directeur deze belangrijke internationale voorzittershamer hanteert. Jan’s herverkiezing is een erkenning van zijn harde werk en toewijding aan de circulaire samenleving met de circulaire economie als haar boekhouding. Zijn leiderschap zal bijdragen aan een duurzame toekomst voor ons allemaal.”