Renewi plc (LSE: RWI), het toonaangevende Europese waste-to-productbedrijf, maakt zijn niet-geauditeerde resultaten bekend voor het boekjaar dat op 31 maart 2023 werd afgesloten. (‘Renewi’, het ‘bedrijf’ of, samen met zijn dochterondernemingen, de ‘Groep’)

Financiële hoogtepunten

 • Omzet van €1.892 miljoen en onderliggende EBIT# van €132,9 miljoen, vergelijkbaar met vorig jaar (FY22: respectievelijk €1.869 miljoen en € 133,6 miljoen)
 • Effectief de lagere prijzen voor secundaire grondstoffen gepareerd, lagere volumes en hoge inflatie opgevangen door voortdurende kostenbeheersing en prijsverhogingen voor klanten
 • EPS verlaagd van 93 cent naar 79 cent
 • Onderliggende EBIT-marge van de Groep van 7,0% (FY22: 7,1%), met Commercial, Maltha en Coolrec die allemaal een marge van bijna 10% realiseerden
 • Statutaire winst van € 66,6 miljoen (FY22: € 75,4 miljoen)
 • De netto kernschuld* steeg tot € 370,6 miljoen (FY22: € 303,0 miljoen) als gevolg van de overname van Renewi Westpoort (Paro) in de loop van het jaar. Nettoschuld ten opzichte van EBITDA steeg tot 1,8x (BJ22:1,4x)

Strategische en operationele hoogtepunten

 • Goede vooruitgang geboekt met onze belangrijkste strategische initiatieven om € 60 miljoen extra EBIT tegen FY26 te realiseren, met € 20 miljoen tot nu toe gerealiseerd, Renewi 2.0 grotendeels voltooid, € 60 miljoen van de investeringspijplijn ingezet en het herstel van Mineralz & Water (‘M&W’) gaat verder
 • Klant-NPS steeg van 3 naar 18, ondersteund door digitalisering en procesverbeteringen
 • Lagere volumes door verminderde activiteit in bepaalde marktsegmenten in Nederland, toegenomen druk van secundaire verwerkers en focus op marge verhogende volumes
 • Recyclingpercentage (herberekend) gestegen tot 63,6%, waardoor 7 miljoen ton aan secundaire materialen kan worden gebruikt
 • Scope 1, 2 en 3 emissiemethodologie extern gevalideerd en aanvraag voor SBTi in behandeling

Vooruitzichten

 • De Groep blijft handelen in lijn met de marktverwachtingen voor FY24 [1]
 • De prijzen voor gerecycled metaal, papier en kunststoffen zijn naar verwachting stabieler rond de huidige niveaus in FY24, met uitzondering van hout, dat sterk blijft
 • Prijsverhogingen en rugwind gegenereerd door Renewi 2.0, herstel Mineralz & Water en investeringen dekken naar verwachting de kosteninflatie inclusief energie en lonen
 • Ambitie om de omzetgroei te versnellen met als doel €3 miljard in vijf jaar. De groei wordt bereikt door vergroting van het marktaandeel, door meer waarde uit afval te halen met behulp van geavanceerde recycling en door gerichte overnames. EBIT verbetering groeit naar verwachting nog sneller, gedreven door groei en kostenreductie door digitalisering
 • Verwacht wordt dat de kasstroom na verloop van tijd consistent zal verbeteren nu de belastinglatenties van Covid en de verzending van Mineralz & Water TGG aflopen
 • Hervatting van een dividend over boekjaar 24 naast een voortgezet programma om kapitaal te investeren in onze kernactiviteiten en mogelijke verdere overnames om de groei te stimuleren

[1] De definitie en de reden voor het gebruik van niet-IFRS-maatstaven zijn uiteengezet in toelichting 17.
* De nettokernschuld, die wordt gebruikt om de schuldgraad bij banken te berekenen, is exclusief de impact van leaseverplichtingen volgens IFRS 16 en de nettoschuld in het kader van de PPP-contracten in het VK.

1 De definitie en de reden voor het gebruik van niet IFRS-maatstaven zijn uiteengezet in toelichting 17.
#Bepaalde kasstroom- en schuldwaarden voor maart 2022 zijn aangepast om aanpassingen in het voorgaande jaar te weerspiegelen, zoals vermeld in toelichting 2.
*De nettokernschuld, die wordt gebruikt om de schuldgraad bij banken te berekenen, is exclusief de impact van leaseverplichtingen volgens IFRS 16 en de nettoschuld in het kader van de PPP-contracten in het VK.

Otto de Bont, Chief Executive Officer, over de resultaten:
“Renewi heeft wederom een succesvol jaar achter de rug. Dankzij de grote inzet van onze medewerkers en de loyaliteit van onze klanten hebben wij het hoofd kunnen bieden aan enkele buitengewone omstandigheden, waaronder hoge inflatie. Wij hebben ook aanzienlijke vooruitgang geboekt met de uitvoering van onze strategie: de verhoging van ons recyclingpercentage, onze investeringen in geavanceerd sorteren in België, het produceren van secundaire materialen volgens de hoogste normen voor de productie van kinderspeelgoed en de uitbreiding van onze leidende positie in Nederland door een belangrijke overname in de bouw- en sloopmarkt in Amsterdam.

“Het is altijd ons doel geweest om gebruikte materialen een nieuw leven te geven, en onze visie is het om het toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn in de meest geavanceerde circulaire economieën van Europa. Wij zijn er trots op de toonaangevende organisatie te zijn in Nederland en België, waar de omarming van de circulaire economie een van de hoogste binnen de Europese Unie is. We hebben in de loop van het jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt om onze positie als leider in de circulaire economieën waarin we actief zijn, verder uit te bouwen.

“Hoewel de macro-economische omgeving onvoorspelbaar blijft, heeft Renewi bewezen succesvol te kunnen opereren in de afgelopen jaren van grote volatiliteit, door onze kostenstructuur aan te passen aan lagere volumes en onze marges te beschermen door kostenstijgingen aan klanten door te berekenen. Ons dynamisch prijsbeleid, waarbij we de prijs voor onze afvalinzameling koppelen aan de indexprijs van de secundaire grondstoffen die we uit afval produceren, is succesvol gebleken, vooral in tijden waarin deze prijzen sterk schommelen. Wij verwachten dat de prijzen voor secundaire grondstoffen het komende jaar stabieler blijven op genormaliseerde niveaus. Naar verwachting ontwikkelen de volumes zich in de loop van het jaar in overeenstemming met de economische activiteit.

“Met het Renewi 2.0-programma dat zijn vruchten afwerpt, het herstel van Mineralz & Water dat vordert en de investering in nieuwe lijnen die op gang komt, hebben we er vertrouwen in dat Renewi in de toekomst kan blijven groeien. Ons investeringsprogramma loopt en het bedrijf blijft investeringsmogelijkheden identificeren die naar verwachting sterke rendementen opleveren. Bovendien verwacht Renewi een constante verbetering van de kaspositie in de toekomst, dankzij efficiëntieverbeteringen in het hele bedrijf en de beëindiging van uitgestelde Covid-belastingen. We verwachten nu in een positie te zijn om een dividend uit te keren over het boekjaar 24.

“Renewi is goed gepositioneerd om zich te concentreren op de groei van zowel de omzet als de winstgevendheid van haar kernactiviteiten op langere termijn. Voor de komende vijf jaar streven we naar een versnelde omzetgroei met als doel € 3 miljard tegen hoge marges. Wij willen de groei bereiken door vergroting van ons marktaandeel, door meer waarde uit afval te halen met behulp van geavanceerde recycling en door gerichte overnames. Verwacht wordt dat de EBIT nog sneller zal verbeteren, dankzij groei en kostenvermindering door digitalisering.