Jaarlijks 100 miljoen euro medicijnen de prullenbak in: “Dat moet anders”

De verspilling van geneesmiddelen kost jaarlijks minstens 100 miljoen euro en zorgt voor onnodige milieuvervuiling. Dat moet anders, vinden apothekers Piter Oosterhof en Jelmer Faber in 2018. Zij startten daarom een marktplaats waar apothekers dure medicijnen die de houdbaarheidsdatum naderen met korting aan elkaar kunnen verkopen….lees verder

Bron: Change Inc.


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.