Jaarbericht 2015 Vereniging Afvalbedrijven

Op 2 maart publiceerde de Vereniging Afvalbedrijven haar Jaarbericht 2015. Een tijdlijn geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten van de Vereniging Afvalbedrijven en relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen in de sector in het afgelopen jaar. Belangrijke wapenfeiten zijn het sluiten van het convenant Meer en Betere Recycling voor een circulaire economie en de Green Deal Duurzaam Stortbeheer. Andere belangrijke actie is de selectie van een nieuwe voorzitter. Op 1 april 2016 neemt Boris van der Ham de positie van voorzitter over van Pieter Hofstra.

Beleid
In 2015 heeft de Vereniging Afvalbedrijven veel energie gestoken in afstemming en overleg over het nieuwe Europese maatregelenpakket voor de circulaire economie dat de Europese Commissie op 2 december heeft gelanceerd, de uitwerking van de exportheffing die op 1 juli in werking is getreden en het in ontwikkeling zijnde derde Landelijk afvalbeheerplan dat de Nederlandse overheid eind 2016 gereed wil hebben.

Pay off
De Vereniging Afvalbedrijven heeft in 2015 haar naam aangevuld met de pay off ‘Partner in de circulaire economie’. Hiermee laat de brancheorganisatie duidelijk zien waar zij en haar leden voor staan. De kennis en kunde die de leden van de Vereniging Afvalbedrijven in huis hebben, maakt hen een belangrijke partij bij de totstandbrenging van de circulaire economie.

Meer informatie
In het jaarbericht staan links naar meer online (achtergrond)informatie. Bij het Jaarbericht 2015 geeft de Vereniging Afvalbedrijven tevens een overzicht van de artikelen die ze in het afgelopen jaar heeft gepubliceerd.

Het jaarverslag treft u via deze link:  Jaaroverzicht 2015 VA
Het overzicht van artikelen treft u via deze link:  Artikelen overzicht VA