Isala verlengt contract met Van Gansewinkel

Ziekenhuis Isala uit Zwolle heeft haar contract met Van Gansewinkel verlengd. Hiermee blijft de afvalrecycler verantwoordelijk voor alle afvalstromen op zowel de hoofdvestiging in Zwolle als de nevenvestiging in Kampen. Op jaarbasis werken beide partijen nauw samen in de afvalscheiding en -verwerking van ruim 1300 ton afval, met als doel een hoger hergebruikpercentage te bewerkstelligen van 93%. Het vernieuwde contract gaat per direct in en geldt voor een periode van drie jaar. Van Gansewinkel heeft de afgelopen tien jaar de afvalverwerking voor de ziekenhuisgroep voor haar rekening genomen.

Isala is een topklinisch ziekenhuis dat met ruim 5.400 medewerkers een van de grootste werkgevers in de regio Zwolle is. Omdat Isala zowel naast basisvoorzieningen ook veel gespecialiseerde zorg biedt, kent het ziekenhuis een grote diversiteit aan afvalstromen. Een professionele, duurzame verwerking van het afval, dat daarna zoveel mogelijk weer kan worden hergebruikt, staat voor Isala dan ook hoog in het vaandel. Om de komende jaren het hergebruikpercentage verder te verhogen, zet Isala de komende jaren met de verlengde samenwerking met Van Gansewinkel de bewustwording en de bronscheiding van afval centraal.

“Ook binnen de muren van een ziekenhuis begint afvalscheiding met bewustwording. Juist daar waar men te maken heeft met zoveel diverse afvalstromen is het van groot belang de medewerkers te betrekken en te informeren bij het afvalproces. Des te sneller kan deze groep actief op een betere manier het afval gaan scheiden”, aldus Geert Glimmerveen, directeur Van Gansewinkel Nederland. “Wij zijn trots op de verlenging van deze samenwerking, waarbij we gezamenlijk het afvalbeleid verder zullen optimaliseren. Isala is al ruim 10 jaar een partner voor Van Ganswinkel en gezamenlijk streven we dezelfde doelstellingen na: het aan de bron scheiden van afvalstromen, om een zo hoog mogelijke kwaliteit grondstoffen te kunnen realiseren. Onze samenwerking met Isala is daarmee een prachtig voorbeeld van onze visie dat ook in de ziekenhuisbranche afval niet hoeft te bestaan.”

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]