Iris Kroes als ambassadeur voor goed afval scheiden

Iris Kroes wordt als bekende Nederlander ingezet om afval scheiden nog beter op de kaart te zetten. Daarom speelt Iris de hoofdrol in de derde serie ‘Bij de mensen thuis’ voor de gemeentelijke publiekscampagne ‘Samen halen we alles eruit’.

Iris Kroes gaat verhuizen
Bij een verhuizing heb je vaak klusjes, zoals het verven van een muurtje of een plank ophangen. En ook dán is goed scheiden van afval noodzakelijk. In de serie ‘Bij de mensen thuis’ zijn herkenbare thuissituaties in beeld gebracht, waarbij afvalscheiden net even extra aandacht verdient. Iris Kroes laat als een echte Afvaltopper zien dat afval scheiden helemaal niet moeilijk is, ook niet tijdens een verhuizing. In de derde serie ‘Bij de mensen thuis’ die vanaf 5 november is te zien, gaat Iris Kroes verhuizen. Naast video’s is Iris ook te zien in tal van on- en offline banners en advertenties.

De campagne Samen halen we alles eruit wordt ingezet door Omrin in samenwerking met 17 gemeenten in Friesland en Groningen met als doel de bewustwording bij alle inwoners te vergroten om huishoudelijk afval goed te scheiden. Sinds begin van de zomer verschenen er al diverse online video’s met herkenbare (thuis)situaties en handige tips. Iris Kroes wordt als bekende Nederlander ingezet om een brede doelgroep te bereiken.

Beter scheiden = minder Afval!
In 2020 moet de hoeveelheid huishoudelijk afval in Nederland drastisch zijn verminderd. Het doel is dat er jaarlijks nog maar maximaal 100 kilo huishoudelijk afval per inwoner is. Daarnaast is het doel om 75% van al het huishoudelijk afval te scheiden, zodat de grondstoffen kunnen worden hergebruikt. Dit zijn de zogeheten VANG doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) die zijn opgesteld door de rijksoverheid. De campagne ‘Samen halen we alles eruit’ moet bijdragen aan dit bovenliggende doel.

Meer informatie en alle video’s voor de publiekscampagne, staan op www.samenhalenwealleseruit.nl.