Irado laat Omrin restafval nascheiden voor Schiedam en Vlaardingen

Maandag 12 december tekenende Irado en Omrin een langjarige overeenkomst om restafval uit de gemeenten Schiedam en Vlaardingen te laten nascheiden en verwerken in Heerenveen. Met ingang van 1 januari 2017 wordt jaarlijks zo’n 40kton restafval in Friesland nagescheiden. Nascheiding levert een verhoging van het afvalscheidingspercentage op van ruim 10% voor beide gemeenten. Irado is met de overeenkomst als aandeelhouder aan Omrin verbonden.

Om de afvalscheidingspercentages van Schiedam (44 procent) en Vlaardingen (28 procent) te verbeteren, werd gezocht naar een goed draaiende nascheidingsinstallatie. Daarom startte Irado in 2015 in de gemeente Schiedam met een proef waarbij een deel van het huishoudelijk restafval door Omrin werd nagescheiden. Begin 2016 werd daar ook circa de helft van het huishoudelijk restafval uit de gemeente Vlaardingen aan toegevoegd. De verwachting is dat door de nascheiding het afvalscheidingspercentage in beide gemeenten met ruim 10% verbetert. De doelstelling van Irado en beide gemeenten is om in 2020 te streven naar 160 kilo restafval per persoon per jaar. Nu is dat in Schiedam circa 250 kilo en in Vlaardingen ongeveer 320 kilo.

Samenwerking
John Vernooij, directeur van Omrin: “Irado was heel tevreden met onze eerste samenwerking, want hun afvalscheidingscijfers zijn sterk verbeterd. Zij hebben in Schiedam en Vlaardingen met vrij veel hoogbouw te maken, dus is afvalscheiding daar relatief lastig. Daarom vindt Irado als aanvulling op bronscheiding de nascheiding heel belangrijk. Na een landelijke inventarisatie is Irado bij Omrin terecht gekomen vanwege onze goed draaiende nascheidingsinstallatie van ons Ecopark De Wierde in Heerenveen. Daar zijn we best trots op. Als Omrin kunnen wij nu een rol spelen voor Schiedam en Vlaardingen door het restafval te gaan nascheiden in Heerenveen.”

André Hertog, directeur van Irado: “Voor Irado is samenwerken als aandeelhouder van Omrin een logische stap. Formeel zijn wij er verantwoordelijk voor dat het afval uit onze aandeelhoudende gemeenten verwerkt wordt. Op het vlak van circulaire economie zien wij ook mooie kansen ontstaan. Daarnaast heeft Omrin eenzelfde bedrijfsprofiel als Irado. Ook zij zijn gericht op een maximaal scheidingspercentage, het laag houden van de prijs en innoveren.”

Grondstof
Het nagescheiden restafval wordt op Ecopark De Wierde in Heerenveen nagesorteerd. De deelstromen worden verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten.