Jaarlijks worden in Nederland en België meer dan 2 miljoen paar oude werkschoenen weggegooid. Dat is een schat aan grondstoffen waarmee nieuwe producten kunnen worden gemaakt. De Circular Footwear Alliance (CFA) plaatst daarom, verspreid over Nederland en België, honderden CFA-boxen voor het inzamelen van oude werk- en veiligheidsschoenen. Ze zoekt hiervoor partners die een box willen aanschaffen en zo willen meehelpen het systeem succesvol te laten draaien.

(Foto: van/via CFA)

Volle boxen worden door de CFA opgehaald en naar een sorteercentrum gebracht. Daar worden de schoenen gesorteerd en ontmanteld. Van de onderdelen worden monomaterialen gemaakt die bestaan uit één materiaalsoort voor de productie van nieuwe producten. De initiatiefnemers streven ernaar om ook in het ontwerpproces van nieuwe schoenen zoveel mogelijk monomaterialen te gebruiken.

Doel: 2 miljoen werk- en veiligheidsschoenen per jaar inzamelen
Het inrichten van het integrale CFA-recycleproces is nog in volle gang. Het proces van inzamelen, ophalen en sorteren functioneert reeds uitstekend. Ook op het gebied van ontmanteling en de productie van monomaterialen worden flinke stappen gezet. Steeds meer partners sluiten zich aan zodat het mogelijk wordt om op termijn alle materialen hoogwaardig te hergebruiken.

De initiatiefnemers, EMMA Safety Footwear BV en Allshoes Safety Footwear, hebben samen een meerderheid van de Benelux-markt voor veiligheidsschoenen in handen en erg veel kennis van de markt. Zij doen dit samen met mede-initiatiefnemer FBBasic. Daardoor is er voldoende schaalgrootte en knowhow om een circulair systeem in de praktijk goed te laten werken. CFA wil binnen enkele jaren 2 miljoen werk- en veiligheidsschoenen per jaar inzamelen en ontmantelen voor hergebruik. Op termijn zal het CFA-programma in meerdere landen in Europa worden uitgerold.

Partners gezocht
De CFA heeft als doel een circulaire toekomst zonder afval waarin grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. CFA recycleboxen vind je bij drukbezochte verkooppunten van werkschoenen, groothandels en overheidsorganisaties. Geïnteresseerden kunnen partner worden en een CFA-box bestellen op www.cfalliance.eu.