Inzameling flatscreens milieuvriendelijker

Vanaf 2020 start producentencollectief Weee Nederland met de gescheiden inzameling van flatscreens op de milieustraten in Nederland. Aanleiding is de constatering van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waaruit blijkt dat flatscreens niet altijd op de juiste wijze worden opgeslagen, waardoor lood en kwik kunnen vrijkomen door beschadiging tijdens transport.

In overleg met de ILT is er onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken en de mate van beschadiging. Naar aanleiding van de conclusies is een systeem met nieuwe inzamelmiddelen getest op een aantal milieustraten, waaronder die van GAD Gooi en Vechtstreek. Uit de testen blijkt dat de nieuwe manier van opslag en inzameling milieuschade voorkomt. Naast aanpassingen in de inzameling en het transport verzorgt Weee Nederland ook instructies voor medewerkers bij de milieustraten en de sorteercentra om meer bewust te zijn van mogelijke milieu gevaren. Weee Nederland verwacht de komende maanden alle bij zich aangesloten milieustraten en sorteercentra te voorzien van het nieuwe systeem.

Weee Nederland is een collectief terugnamesysteem dat bij de overheid is geregistreerd. Namens producenten en importeurs geven zij uitvoering aan de eisen in de Nederlandse vertaling van de Europese WEEE-richtlijn. Ze zamelen in bij gemeenten en retailers door heel Nederland.