Inzameling drankenkartons verloopt succesvol

Inzameling van drankenkartons is nagenoeg in alle Nederlandse gemeenten een feit. De hoeveelheid drankenkartons die wordt ingezameld is vaak boven de verwachting die de gemeenten zichzelf hadden gesteld. De meeste gemeenten denken dat de inzamelrespons in de komende jaren verder zal stijgen. Hiermee is inzameling van drankenkartons in Nederland in korte tijd gewoon geworden. Dit blijkt uit een enquête die Stichting HEDRA hield onder de Nederlandse gemeenten.

Sinds het beschikbaar komen van een inzamelvergoeding in 2015, zijn 343 van de 390 Nederlandse gemeenten overgegaan tot het gescheiden inzamelen van drankenkartons ten behoeve van recycling. In de enquête geeft een kwart van de respondenten aan dat de inzamelrespons boven verwachting is. Voor bijna de helft (48%) is de hoeveelheid zoals verwacht.

drankenkartons bent u tevreden

Inzameling zal nog toenemen
Bovendien denkt de grote meerderheid van de gemeenten dat de hoeveelheid ingezameld materiaal zal toenemen. Bijna de helft (47%) verwacht nog een flinke toename en 40% verwacht nog een kleine stijging. De meeste gemeenten zijn van plan om initiatieven te nemen om de inzamelrespons te vergroten. Die voornemens variëren van betere voorlichting tot vaker ophalen.

drankenkartons verwacht u dat

VANG-HHA doelstelling
Een derde van de gemeenten vindt dat de inzameling van drankenkartons in grote mate bijdraagt aan het verminderen van het huishoudelijk afval en het bereiken van de VANG-HHA doelstelling.

PMD is dominant
Veruit de meeste gemeenten maken gebruik van PMD inzameling (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons). De PMD fractie wordt aan huis opgehaald, of er is een ‘brengsysteem’ met containers op centrale plekken in de buurt. Een combinatie hiervan komt ook vaak voor. Ongeveer 10% van de gemeenten haalt via nascheiding de drankenkartons uit het huishoudelijk afval. Op www.pakindebak.nl is per gemeente te zien welk systeem wordt gehanteerd.