Inzage in werkelijk hergebruik?

Waarschijnlijk heb je onvoldoende inzage in het werkelijk hergebruik van jouw afval- en grondstoffenstromen. En dat moeten we in deze tijd van data- en informatiedeling niet meer willen accepteren.

VANG levert het informatieplatform waar je weegregels kunt vastleggen en ontvangen zodat je over de gehele keten inzage krijgt in het werkelijke hergebruik.

VANG maakt niet alleen tools om inzicht in de afvalketen te krijgen. We werken ook met veel partijen samen om het inzamel- en registratieproces te stroomlijnen. Zo is elke kilo te verantwoorden en krijgt u zicht op het werkelijke hergebruik van materialen uit alle grondstoffenstromen binnen uw organisatie.

Alles wat uw organisatie nodig heeft voor intelligente interactie met de big data van de hele afvalketen. VANG is een ervaren partij in de afvalbranche. We werken meer dan 10 jaar aan het verhogen van inzichtelijkheid en het verbeteren van resultaten.

Kijk op onze website voor meer informatie: www.vang.eu