Inwerken is belangrijk maar onboarden net zo!

“Inwerken” en “onboarden” zijn beide termen die worden gebruikt bij het introduceren van nieuwe werknemers in een organisatie, maar ze hebben verschillende betekenissen en doelen.

Inwerken in de afval- en recyclingbranche:
Inwerken omvat het proces waarbij een nieuwe werknemer wordt geïntroduceerd in de specifieke taken en procedures van de werkgever. Dit kan zijn het leren van de verschillende aspecten van de administratieve systemen, hoe de processen rondom afvalsortering en recyclingmethoden in de organisatie zijn vorm gegeven. Hoe de klant relaties zijn ingericht en hoe de organisatie waarde toevoegt in de navolgende ketenfase.

Het inwerkproces richt zich op het trainen van de nieuwe werknemer om efficiënt en effectief te kunnen werken binnen de specifieke omgeving van de organisatie.

Onboarden in de afval- en recyclingbranche:
Onboarden omvat niet alleen het inwerken van de nieuwe werknemer in haar micro-omgeving (de eigen organisatie) maar ook het integreren in de bredere markt context. De meso-, (branche) en macro-omgeving (wereldwijde markt).

Onboarden op branche niveau omvat het de nieuwe werknemer helpen zich thuis te voelen in hun nieuwe rol binnen de branche als geheel.

In de afval- en recyclingbranche is het van essentieel belang om nieuwe werknemers niet alleen te trainen in de operationele aspecten van hun taken en de interne processen, maar ook om hen te integreren in de branche en haar cultuur om hun succes en betrokkenheid te bevorderen.

Inwerken is belangrijk maar onboarden net zo!
Afvalbranche.nl bied brancheonderwijs zodat ondernemers en organisaties en he proces van inwerken kunnen aanvulling met een branche onboarding.

Ze worden ambassadeur van je organisatie en de branche als geheel.

Inwerken en on-boarden van nieuwe medewerkers in de afvalbranche is niet altijd makkelijk te organiseren en daarom hebben wij een branche introductie programma ontwikkeld die zelfstandigen, ondernemers en organisaties ondersteunt bij het behouden van het kostbaarste goed wat een bedrijf bezit. De mensen werkzaam in onze branche!

Op de website www.afvalbranche.nl lees je alle informatie.

Heb je specifieke vragen of oplossingen nodig dan denk ik graag mee.

Dennis van Poppel
Afvalbranche onderwijzer