Interpro, project- en adviesbureau op het gebied van de realisatie en het beheer van infra, krijgt van haar opdrachtgevers steeds vaker het verzoek advies te geven of personeel te leveren op het gebied van afval, beheer openbare ruimte, duurzaamheid en circulariteit. Om aan deze specifieke verzoeken te kunnen voldoen heeft Interpro de partijen: AfvalNL en Plennid benaderd voor samenwerking. AfvalNL heeft expertise in het werven en selecteren van ervaren personeel in de afval- en reinigingsbranche. Plennid heeft al ruim vijf jaar ervaring met het herwaarderen van reststromen (afval) en het vormen van circulaire ketens. Samen leveren de drie ondernemingen een unieke combinatie aan expertise. Deze wordt gevoed vanuit een gedeelde visie: werken aan de wereld van morgen. Interpro, AfvalNL en Plennid blijven allen onder hun eigen naam werken, maar zullen elkaar opzoeken als dit voor de opdrachtgever van toegevoegde waarde is.

Al sinds 2007 denkt Interpro, als project- en adviesbureau, op integrale wijze na over de realisatie en beheer van de infra binnen steden en gebieden. Zij zijn in staat om de impact van de diverse disciplines op elkaar te begrijpen en deze te verbinden tot klimaatbestendige oplossingen. Ze gaan altijd op zoek naar de vraag achter de vraag en adviseren wat ruimtelijk, technisch en financieel mogelijk is. Dat zit in het DNA van hun mensen.

AfvalNL richt zich als detacheringsspecialist op het midden- en hoger kader in de afval- en reinigingsbranche. Links of rechts op de schaal van tijdelijk-gedetacheerd-vast. De balans zit waar opdrachtgever en opdrachtnemer eensgezind zijn over het project, de voorwaarden en de termijn. Intussen houden de eigenaren de vinger aan de pols, blijven ze de stemmingen peilen en de medewerkers desgevraagd scholen.

Plennid ontzorgt beleidsmakers, aannemers en verwerkers door praktische invulling te geven aan hun circulaire ambities en CO2 doelstellingen. Om dit te realiseren bouwen en beheersen zij circulaire grondstofketens die leiden tot een minimalisering van afvalstromen. Dit doet ze via detachering of op projectbasis. Met een gefaseerde aanpak ontzorgt Plennid van ambitie & ontwikkeling tot implementatie & bewaring. De gerealiseerde milieuwinst bijvoorbeeld uitgedrukt in CO2-reductie maken wij voor uw organisatie volledig inzichtelijk.