INOVIM Group neemt AIS over

INOVIM Group, onder leiding van Patrick Dierickx, heeft Aloatec Ident Systems (AIS) uit Deinze overgenomen. Opgericht in 2004, is AIS gespecialiseerd in hard- en softwareoplossingen voor recyclageparken voor lokale overheden en is met meer dan 150 geïnstalleerde recyclageparken marktleider in Vlaanderen. AIS ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudt Diftar-systemen op recyclageparken.

Walter Sonck, zaakvoerder van AIS : “Met AIS willen we nieuwe horizonten opzoeken en de overname door INOVIM Group biedt voor beide partijen mogelijkheden. Voor AIS houdt dit ondermeer in dat wij niet alleen profiteren van de expertise, schaalgrootte en meer internationale aanwezigheid van de INOVIM groep maar ook van hun know-how op gebied van software en GDPR.”

Patrick Dierickx, CEO van INOVIM Group : “Voortaan kunnen klanten bij INOVIM terecht voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van recyclageparken. Met INOVIM heeft de klant dus één partner die zorg draagt voor de volledige installatie van toegangszuilen, slagbomen, weegbruggen, betalingsunits, … en het noodzakelijke verdere onderhoud. In het kader van diftar is het belangrijk dat het recyclagepark ook aangepast is zodat het gewenst afvalscheidingsgedrag ook bekomen wordt en/of behouden blijft. Met onze software krijgt de klant dus een totaalpakket voor het beheer van twee- en vierwielcontainers, de milieupassen, de bezoeken aan de milieustraat en/of recyclagepark, de ledigingen, de (onder- & bovengrondse) verzamelcontainers, oproepen van de burgers, eventuele klachten. Burgers kunnen voortaan één factuur ontvangen met daarop het volledige gebruik van de diverse afvalrecipiënten.”

INOVIM Group is een onderdeel van Saffelberg Investments, een Belgische onafhankelijke investeringsmaatschappij met een kapitaalbasis van 300 miljoen euro die streeft naar een sterk en langdurig partnerschap met de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt. Het richt zich op langetermijninvesteringen in groeibedrijven via risicodragend kapitaal.
www.saffelberg.com.