InnovationQuarter en gemeente Rotterdam lanceren Energietransitiefonds van € 100 miljoen met online event

Op 3 juni wordt het grote Energietransitiefonds Rotterdam gelanceerd. Sprekers zijn onder anderen klimaatjournaliste Bernice Notenboom, investeerder en oprichter van Bloomberg New Energy Finance Michael Liebreich, wethouder Duurzaamheid Arno Bonte en andere sprekers. Het Energietranisitiefonds Rotterdam is een samenwerking tussen InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland, en de gemeente Rotterdam.

Rotterdam en haar haven zijn niet alleen een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie, maar vormen met een aandeel van twintig procent in de landelijke CO2-uitstoot ook een aanzienlijke hobbel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Tijdens het online event rondom de lancering van het Energietransitiefonds kijken sprekers uit binnen- en buitenland welke uitdagingen en kansen er liggen voor de Rotterdamse regio om de uitstoot van CO2 te verlagen, de luchtkwaliteit te verbeteren en het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen.

Live vanuit BlueCity
De online kick-off van Energietransitiefonds Rotterdam vindt plaats op donderdag 3 juni van 13.00 tot 14.30 uur. Keynote sprekers zijn ‘innovators’ in de energietransitie en circulaire economie. Het ondernemerspanel bestaat uit ondernemers die actief zijn in afvalrecycling, nieuwe technologieën voor offshore zonne-energie en biochemie. Het gratis event wordt gepresenteerd vanuit BlueCity, het voormalige Tropicana en sinds 2015 het circulaire hart van de stad Rotterdam.
Aanmelden kan hier.

Tweeledig doel
InnovationQuarter, dat het fonds beheert, en de gemeente Rotterdam beogen een tweeledig effect met het Energietransitiefonds van 100 miljoen euro. Enerzijds is het doel om met investeringen in innovatieve bedrijven de energietransitie aan te jagen, anderzijds moeten de investeringen de stad sneller uit de coronacrisis helpen. Vooral scale-ups kunnen 1 tot maximaal 10 miljoen euro cofinanciering aanvragen voor projecten die de circulaire economie versterken en energieproductie, -infrastructuur en -verbruik in Rotterdam verduurzamen.

Wethouder Arno Bonte van gemeente Rotterdam zegt: ‘We zien in Rotterdam veel innovatiekracht. Maar we zien ook dat bedrijven nu vaak aanlopen tegen een gebrek aan passende financiering om hun business case rond te krijgen. Daarom hebben we als gemeente het Energietransitiefonds opgericht. Met de investeringen uit dit fonds kunnen we innovatieve bedrijven die met hun technologieën bijdragen aan de CO2-reductie en circulaire economie in Rotterdam verder helpen.’

Belangrijkste voorwaarden voor financiering
Voorbeelden van kansrijke projecten zijn grootschalige opslag van energie, elektrificatie van industriële processen en vervoer, nieuwe technologieën voor recycling van plastics en het opzetten van een infrastructuur voor waterstof. Een belangrijke voorwaarde is dat het gaat om innovaties die niet snel in aanmerking komen voor financiering door de markt, bijvoorbeeld vanwege het investeringsrisico, de grotere kapitaalbehoefte of langere terugverdientijden. Ook het verwachte effect op het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid spelen mee bij het toekennen van een investeringsaanvraag.

Rafael Koene, fondsmanager van InnovationQuarter vult aan: ‘Als fondsbeheerder richten we onze aandacht sterk op het feit of de onderneming een technologie ontwikkelt die de wereld van morgen substantieel beter maakt. Daarbij zet InnovationQuarter zich in als investeerder met een lange-termijn focus. Het Energietransitiefonds Rotterdam zal vooral investeren in kapitaalintensieve innovatieve bedrijven die lastiger financiering kunnen ophalen vanwege hogere risico’s op het vlak van bijvoorbeeld technologie, kapitaalintensiteit of terugverdientijd.’

Het Energietransitiefonds Rotterdam is een revolverend fonds, dat houdt in dat de opbrengsten uit investeringen terugvloeien in het fonds zodat er weer nieuwe investeringen mee kunnen worden gedaan.

Nog eens € 30 miljoen
Het Energietransitiefonds is onderdeel van het gemeentelijke investeringsprogramma ‘Rotterdam. Sterker door’ en wordt deels bekostigd uit de verkoopopbrengsten van energiebedrijf Eneco. Naast 100 miljoen euro voor scale-ups bevat het fonds 30 miljoen euro voor vve’s, particulieren en het mkb. In de vorm van laagdrempelige leningen stimuleert het fonds hiermee duurzaamheidsingrepen als woningisolatie en de installatie van zonnepanelen. Dit deel van het Energietransitiefonds staat onder beheer van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Net als InnovationQuarter beschikt het SVn over ruime ervaring met het beheren van publieke investeringsmiddelen om maatschappelijke doelstellingen te behalen.