Innovatief aanbesteden met RoFlex® onderhoudscontract

Als nuchtere Hollanders vraag je je altijd af: waarom meer betalen als dat niet echt nodig is? Met die gedachte in het achterhoofd hebben Exxellum en Akwadraat Consultancy het innovatieve en unieke RoFlex® onderhoudsconcept ontwikkeld, en toegepast in aanbestedingstrajecten. In het navolgende zijn de voordelen toegelicht.

Bij het RoFlex® concept lopen de service- en onderhoudskosten min of meer gelijk op met de te verwachten kostencurve en het gebruik van materieel. Standaard wordt in deze markt een systeem gehanteerd van een vast bedrag over de looptijd van het contract, vaak 8 tot 10 jaar voor voertuigen, en 10 tot 15 jaar voor ondergrondse en bovengrondse containers. Daarbij wordt in de eerste (goedkopere) jaren van het contract een buffer opgebouwd voor de (duurdere) latere jaren (omslagpunt in jaar 6, Figuur 2). Bij een faillissement van de dealer/leverancier of bij tussentijdse verkoop van het materieel (als gevolg van een gewijzigd takenpakket) gaat de opgespaarde buffer echter verloren. Binnen het RoFlex® concept (Figuur 1) kan dat type problemen ondervangen worden, met een (gemiddeld) lager kostenniveau dan standaard (de rode versus de groene lijn).

Tariefstelling RoFlex
Figuur 1: tariefstelling RoFlex®
standaard vaste tariefstelling RoFlex
Figuur 2: standaard vaste tariefstelling

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bijkomend voordeel voor de dealer/leverancier is, dat ook reeds in bedrijf zijnd materieel in een RoFlex® contract  kan worden ingepast. Dan wordt op basis van een nulmeting de status van het materieel bepaald, en aan de hand daarvan een onderhoudsplanning met de daarbij behorende kosten opgesteld.

Daarnaast kan door zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever het voorstel gedaan worden dat een voertuig of container, waarvan de onderhoudskosten uit de pas blijft lopen, uit het lopende contract worden gehaald. Waarbij naar nieuwe mogelijkheden wordt gezocht om gezamenlijk tot een andere oplossing te komen.

Een laatste, en niet onbelangrijk voordeel, is dat opdrachtgevers hiermee een behoorlijke besparing op de kosten van de onderhoudscontracten kunnen realiseren.

De importeurs / leveranciers houden graag vast aan de hen bekende onderhouds-contracten. Recentelijk heeft Akwadraat Consultancy samen met Exxellum een aanbesteding uitgevoerd voor verschillende typen zware voertuigen (inzamel-voertuigen met zijbelading, kraanvoertuigen en transportvoertuigen). Daarin werd naast het RoFlex® als alternatief ook een full service onderhoudscontract gevraagd. Mede op basis van de behoorlijk lagere (gemiddelde) onderhoudskosten is voor RoFlex® onderhoudscontracten gekozen.

Voor meer informatie: www.kwadraatgroep.nl