Op de tweede dag van de Glasgow klimaattop lanceert afvalverwerker Ortessa openoverafval.nu. Ortessa, een innovatieve speler uit de afvalbranche, ziet openheid als dé sleutel om op grote schaal oplossingen te realiseren voor de almaar groeiende afvalberg. Het afvallandschap is complex en heeft veel uitdagingen die alleen door meerdere partijen uit de afvalketen kunnen worden opgelost. Bedrijven en organisaties uit alle sectoren worden uitgenodigd om de ‘Open Over Afval belofte’ te ondertekenen en zich daarmee – evenals onder meer PSV, CSU en Volvo Trucks – aan te sluiten bij Open Over Afval om samen de negatieve impact van afval op ons klimaat in te dammen.

Openheid is key voor een duurzame toekomst
“Vroeger was afval overzichtelijk. Je had glazen melkflessen die werden opgehaald en bijgevuld en groen afval ging naar de dieren. Wat er overbleef werd vaak opgestookt of ging naar een lokale stortplaats. Tegenwoordig is afval véél uiteenlopender: elektronisch afval, plastic afval, bouwmateriaal, et cetera. Een deel van dat afval is recyclebaar, maar een heel groot deel nog niet of niet goed genoeg. Met een negatieve impact op ons klimaat tot gevolg. Als we de processen van grondstof naar afval bloot leggen kunnen we samen nadenken over nieuwe oplossingen,” aldus Rob Meulendijks, CEO van Ortessa. Het bedrijf lanceert vandaag openoverafval.nu, een initiatief dat meer openheid en inzicht in de complexe en ondoorzichtige afvalwereld wil creëren. Met medewerking van iedereen in de keten en aan de hand van het juiste gebruik van data en innovaties op het gebied van consumptie wil Open Over Afval toewerken naar duurzame oplossingen.

Zero waste als paradepaardje

Aan de voorkant lijkt het alsof ieder bedrijf circulair is of in ieder geval de ambitie heeft dit te worden. Begrippen als zero waste en circulariteit vliegen ons om de oren. Helaas is de werkelijkheid weerbarstig en is er voor een groot deel van ons afval nog geen goede oplossing. Jaarlijks wordt in Nederland en België samen zo’n 9,7 miljoen ton aan afval verbrand. Meulendijks: “De sleutel tot een duurzamere afvalwereld is openheid over afval. Door inzicht te krijgen in de feiten en cijfers over de gehele keten, kunnen we ons richten op verbeterpunten en de complexiteit van het systeem verminderen. Zodat termen als circulariteit en zero waste concreter worden.” PSV ondertekende reeds de Open Over Afval belofte. De voetbalclub heeft de ambitie om het Philips Stadion de komende jaren om te toveren tot het stadion van de toekomst. “Hier hoort bij dat we duurzame dilemma’s een plaats geven in onze organisatie. Het is fijn om dat soort zaken samen met andere partijen op te pakken,  zodat we van elkaar leren, best practices kunnen delen en niet het gevoel hebben dat we in ons eentje het wiel opnieuw moeten uitvinden,” aldus Toon Gerbrands, algemeen directeur PSV. Ook schoonmaakbedrijf CSU, Volvo Trucks en CYCLUPS sloten zich al aan bij Open Over Afval.

Minder afval, hogere recyclegraad

Op openoverafval.nu zijn onder meer ervaringen te vinden van organisaties die al doende wijs werden. Daarnaast maakt het platform de ugly truth met betrekking tot allerlei afvaldilemma’s inzichtelijk. Zoals dat van kunststof verpakkingen (PMD) die wel netjes wordt gescheiden, maar slechts in 27% van de gevallen worden hergebruikt.* Het streven is om de komende jaren met zeker 150 grote en kleine organisaties ronde tafels en workshops te organiseren om afvaldilemma’s bloot te leggen, data te verzamelen en samen toe te werken naar nieuwe, duurzame oplossingen. “Dat wil niet zeggen dat Open Over Afval alleen voor de beste jongetjes van de klas is,” legt Meulendijks uit. “Juist als je met vraagstukken zit waar je niet uitkomt of als je je afvraagt hoe je het beter moet doen, is het belangrijk dat je aanhaakt.” Zo maakt Open Over Afval zonder vinger wijzen afval, uitstoot en recycling een gedeeld probleem met een gedeelde oplossing.

3 Dilemma’s op het gebied van afval(verwerking) 

  1. Aansluiting producenten met recycling industrie ontbreekt: EN-normeringen en keurmerken waar producenten zich aan houden, sluiten zelden aan bij de praktijk van de recyclingwereld. Zo belanden zogenaamd recyclebare producten vaak onbedoeld in de verbrandingsoven.
  2. Onwetendheid: bedrijven (en consumenten) weten niet wat er met hun afval gebeurt nadat ze het hebben weggegooid. Deze onwetendheid komt het verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot afval niet ten goede.
  3. Gedrag: we zien steeds meer een juiste attitude om beter afval te scheiden, maar dit staat nog niet bij iedereen hoog op de agenda. Hier is nog een wereld te winnen.

Vanaf vandaag kunnen afvalbedrijven, producenten, retailers, gemeentes, brancheorganisaties en andere geïnteresseerden zich aansluiten door de belofte te ondertekenen op openoverafval.nu

*Recyclebaarheid van Nederlandse kunststofverpakkingen: de status van 2021. Rapport / Wageningen Food & Biobased Research; No. 2150.