ING gaat samen met Van Gansewinkel afvalstromen verder verminderen met 28%

ING gaat het afval van haar kantoren verder terugbrengen met 28% voor 2019. Hiervoor verlengde ING het contract met Van Gansewinkel. De reductie komt in de praktijk neer op een besparing van bijna 700.000 kilo bedrijfsafval per jaar. Het afval wordt gerecycled tot grondstof voor nieuwe producten. Inmiddels zijn de resultaten van de eerste twee kwartalen van 2015 bekend voor de hoofdkantoren. In 2014 had ING op de hoofdkantoren nog een percentage restafval van 52%. Het percentage restafval is tot op heden al teruggebracht naar 38%.

In Nederland heeft ING twaalf grote kantoren en 260 ondersteunende bankkantoren van waaruit dagelijks in totaal 16.000 medewerkers werken. ING richt zich op het beperken van de eigen voetafdruk en wil nauw met leveranciers samenwerken om dit doel te halen. ING heeft het volledige afvalmanagement neergelegd bij Van Gansewinkel, van inzameling tot verwerking. Door het plaatsen van afvalinzamelpunten op de werkvloer voor verschillende soorten afval, kan het afval worden gescheiden aan de bron. Dit maakt afvalscheiding tastbaar en gemakkelijk voor ING-medewerkers. De implementatie van nieuwe inzamelmiddelen is nu vrijwel afgerond en de resultaten zijn ook direct meetbaar.

Eerste resultaat op de hoofdkantoren
In 2014 had ING nog een percentage restafval van 52% op de hoofdkantoren. Inmiddels zijn de resultaten van de eerste twee kwartalen 2015 bekend, waarbij het percentage restafval al is teruggebracht naar 38%. ING heeft als doel om de restafvalstromen binnen deze locaties verder terug te brengen, wat leidt tot een substantiële kostenbesparing en een hergebruik van afval. Reductie en hergebruik van afval is één van de doelstellingen die ING recent in haar duurzaamheidsbeleid heeft vastgelegd: http://www.ing.com/Over-ons/Onze-berichten/Features/De-milieuaanpak-van-ING.htm

Ook de overige afvalstromen als papier/karton, swill (voedselresten uit bijvoorbeeld de restaurants), folie, glas en GFT- en ander bedrijfsafval zijn in het contract met Van Gansewinkel vastgelegd. Daarnaast speelt de inzameling en verwerking van vertrouwelijke documenten en producten een belangrijke rol. Door al deze stromen bij één leverancier onder te brengen, wil ING de reductie van 28% in 2019 behalen.