Infrastructuurprojecten gemeenten bij uitstek kans voor circulaire economie

Succesvol inspiratie-evenement circulaire bouwstoffen Van Gansewinkel Minerals
Van Gansewinkel Minerals, onderdeel van de Van Gansewinkel Groep, organiseerde op donderdag 30 juni een inspiratie-evenement, waar het circulaire concept met de werktitel “De Groene Gemeente” is gepresenteerd aan de gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar, Montferland en Doesburg. De kern van de propositie ligt in de inzet van grondstoffen die worden teruggewonnen uit afvalstromen van de gemeente zelf. Daarmee bespaart de gemeente primaire grondstoffen en geeft het gelijktijdig invulling aan haar CO2-doelstellingen. Het idee dat positief is ontvangen door de aanwezige gasten wordt in de komende periode verder uitgerold.

Door steeds meer en betere afvalscheiding bereiken Nederlandse gemeenten een afvalscheidingspercentage van 51%. Het streven vanuit de overheid is om dit percentage nog verder omhoog te brengen naar 75% in 2020. Op dit moment blijft er per inwoner nog 206 kg aan huishoudelijk restafval over, dat wordt verwerkt in een afvalenergiecentrale (AEC). De AEC produceert uit dit afval; stoom, warmte en energie waarna nog ongeveer 20% bodemas overblijft. Deze specifieke assen, het allerlaatste restant van het restafval, vormen de bron voor circulaire betonwarenproducten, die kunnen worden ingezet in infrastructurele werken van gemeenten.

“De Forz-producten die Van Gansewinkel Minerals met haar partners maakt zijn een mooi voorbeeld hoe we een concrete bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie. Om daar een succes van te maken hebben we ook de gemeenten als partners nodig, zij kunnen door met ons samen te werken invulling geven aan de ambities op duurzaam en circulair inkopen”, aldus Marc Zwaaneveld, CEO van Van Gansewinkel.

Daarin speelt, naast verdere scheiding aan de bron, ook de recycling van bodemassen een rol. Na jaren van onderzoek en testen is Van Gansewinkel Minerals erin geslaagd om samen met partners grondstoffen te maken die uitstekend zijn toe te passen in gemeentelijke infrastructuurprojecten. Deze secundaire grondstoffen worden op de markt gebracht onder de naam Forz. Zo wordt zelfs het laatste beetje dat overblijft na het verwerken van het afval weer ingezet als grondstof voor betonwarenproducten.

De cirkel rond
De reden voor Van Gansewinkel Minerals om dit inspiratie evenement te organiseren, is om gemeenten bekend te maken met de mogelijkheden van Forz en circulaire betonwarenproducten. Gemeenten maken zo recycling en de circulaire economie tastbaar voor haar burgers door stoepranden, betontegels of klinkers van dit product in te zetten in de eigen gemeente. “Met onze concepten bieden we gemeenten, die willen investeren in een duurzame infrastructuur, diverse oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het in bestekken laten opnemen van duurzame alternatieven voor betontegels en funderingsmateriaal”, aldus Paul Dijkman, directeur van Van Gansewinkel Minerals. “We maken zelfs uit het laatste beetje restafval dat na verbranding overblijft weer een nieuw product. Het mooie is dat juist vanuit het verbrandingsproces een duurzaam product ontstaat, zoals bijvoorbeeld betontegels geproduceerd met Forz, dat volledig recyclebaar is en zelfs de overstap maakt van een lineaire naar een circulaire keten.”

KOMO-certificering Forz AEC
Van Gansewinkel Minerals werkt sterk aan het circulair maken van de betonketen. Een belangrijke mijlpaal was het behalen van de KOMO-certificering voor het Forz AEC-granulaat. Hiermee kan de producent van duurzame grondstoffen en producten het granulaat als zand- en grindvervanger aanbieden aan betonproducenten. Deze zijn vrij toepasbaar. Het KOMO-certificaat is verworven op basis van de Bouwproductenverordening en certificatie (BRL) 2507 en is van toepassing op het product Forz AEC; een grof en fijn granulaat dat Van Gansewinkel Minerals produceert uit het bodemas van afvalenergiecentrales. Het certificaat bewijst dat het Forz granulaat als hoogwaardige en duurzame grondstof kan worden gebruikt voor betonproducten, die worden toegepast in onder andere de wegenbouw. Naast de verworven certificering is Van Gansewinkel Minerals ook haar locaties verder aan het optimaliseren om zoveel mogelijk grondstoffen in de keten te behouden. Het grootste optimalisatieproject vindt plaats op de locatie in Zevenaar, waar na de zomer, voor het reinigen van bodemassen, een volledig nieuwe bodemasopwerkinstallatie wordt geopend.

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]