Industrie en afvalbranche presenteren klimaatplannen

De plannen van het zogenoemde zesde cluster voor de klimaattransitie zijn overhandigd aan de Tweede Kamer. Het cluster bestaat uit acht industriële sectoren en de afval- en recyclingsector, die een bijzondere positie inneemt omdat die primair milieudienstverlener is en geen producent. De negen sectoren in dit cluster zijn verspreid over het hele land actief.

De Nederlandse afvalenergiecentrales kunnen een forse bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Ze staan klaar om grootschalig CO2 af te vangen en te leveren aan de glastuinbouw die een tekort heeft aan CO2. Ook kunnen de centrales meer warmte- en stoom gaan leveren….lees verder

Bron: verenigingafvalbedrijven.nl


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.