Indaver blijft het Zeeuwse GFT-afval duurzaam verwerken

Op maandag 15 januari zetten voorzitter van het O.L.A.Z. Evert Damen, CEO van Indaver nv Paul De Bruycker en directeur van Indaver Nederland Peter Louwman hun handtekening onder een nieuw contract voor de verwerking van GFT-afval. Ook vanaf 1 januari 2018 blijft Indaver het Zeeuwse GFT-afval verwerken. Dat gebeurt geheel op duurzame wijze: het GFT-afval dient als grondstof voor compost en (groen) aardgas.

Eind 2017 verliep het contract voor de verwerking van het gescheiden ingezameld groente-, fruit- en tuinafval afkomstig van de Zeeuwse huishoudens.

Damen:  “De Zeeuwse gemeenten, verenigd in het O.L.A.Z., hebben besloten opnieuw een overeenkomst met Indaver af te sluiten. Naast een aantrekkelijk tarief was duurzame verwerking een belangrijk criterium in de aanbesteding. Indaver biedt met haar aanbieding een mooie balans tussen enerzijds duurzaam transport en verwerking van het GFT en anderzijds een acceptabele verwerkingsprijs . Zowel de composterings- als de vergistingsinstallatie zetten het aan te leveren GFT-afval namelijk volledig om in nieuwe grondstoffen. Dat sluit prachtig aan bij de Zeeuwse ambitie om toe te werken naar een circulaire economie, waarin afval zoveel mogelijk dient als grondstof voor nieuwe producten, zonder dat dit leidt tot een onverantwoorde kostenstijging.”

Compost en Groen gas
Indaver verwerkt het ingezamelde GFT-afval tot kwalitatieve compost, die binnen de provincie wordt ingezet als bodemverbeteraar.

Louwman: ”Met de productie van compost uit GFT laten we zien dat het mogelijk is om de materialenkringloop te sluiten. Met goed gescheiden ingezameld  GFT-afval dat weinig vervuiling (zoals glas of plastic) bevat, kan Indaver écht een kwaliteitsproduct maken. En op die samenwerking in de keten – van de keuken thuis, via inzameling, overslag,  verwerking tot aan het uitrijden van de compost op de Zeeuwse akkers – kunnen we allemaal trots zijn.”

Een gedeelte van het GFT ondergaat een extra verwerkingsstap. Voorafgaand aan de compostering, verblijft het materiaal in een vergistingsinstallatie. Het geproduceerde biogas wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit en wordt rechtstreeks geleverd aan het  aardgasnet. Zo benutten we het Zeeuwse  GFT-afval als grondstof voor nieuwe producten.

Op maandag 15 januari jl. hebben de heren Paul De Bruycker en Peter Louwman namens Indaver en de heer Evert Damen namens het O.L.A.Z. het contract officieel ondertekend. De opdracht betreft de overslag, transport en duurzame verwerking van zo’n 40.000 ton Zeeuws GFT-afval gedurende een periode van tenminste 2 jaar.