In welke bak moet bioplastic? De feiten op een rijtje

Vorige week vrijdag heeft NRC Handelsblad een artikel met als titel ‘In welke bak moet bioplastic?’ gepubliceerd. Een interessante en nuttige invalshoek om naar bioplastic te kijken. Voor consumenten is het immers nog niet altijd even duidelijk in welke afvalbak ze bioplastic verpakkingen moeten wegwerpen. Helaas bevat het artikel onjuistheden die de beeldvorming van bioplastic negatief beïnvloeden en daarmee de consument op het verkeerde been zet. Holland Bioplastics wil dit graag voorkomen, reden om onderstaand de juiste feiten over bioplastics op een rijtje te zetten.

Bioplastic gedraagt zich niet anders dan ander groenafval in een composteringsinstallatie
In het artikel wordt gesteld dat bioplastics te langzaam afbreken in het composteringsproces waardoor bioplastics meerdere composteringscycli moeten ondergaan voordat ze volledig zijn gecomposteerd. Dat is slechts ten dele waar. Er zijn bioplastics verpakkingen die in één cyclus vergaan tot compost maar voor sommige bioplastics zijn er inderdaad meer cycli nodig. Op zich is dit echter geen uitzonderlijke situatie. Voor heel veel producten die in de groene bak worden weggegooid geldt dat zij pas na meerdere cycli door de composteerinstallatie volledig af breken (zoals fruitschillen, noten, bladeren of hout). Bioplastics (voorzien van het kiemplantlogo of OK-Compost logo) gedragen zich wat dat betreft niet anders dan heel veel andere producten die al jarenlang in de groene bak worden weggegooid en geaccepteerd worden door de composteerders.

Bioplastics laten zich prima recyclen
In het artikel is bovendien te lezen dat er niets circulairs aan bioplastics is en bioplastics van een te slechte kwaliteit zijn om recycled te worden. Deze opmerkingen gaan voorbij aan de vele rapportages die over de rol van bioplastics in de circulaire economie zijn geschreven. Het rapport “Biobased plastics in a circular economy” (CE Delft, 2017) geeft aan dat Biobased plastics kunnen bijdragen aan een verlaging van de broeikasgassen en een verlaging van het gebruik van fossiele grondstoffen. Bovendien kunnen composteerbare verpakkingen een zogenaamde co-benefit hebben bij de inzameling van organisch afval en een bijdrage leveren aan de verlaging van microplastics in de bodem.

Bioplastics zijn waarschijnlijk de enige plasticsoort die in een 100% circulaire economie nog bestaan, aangezien in een circulaire economie geen gebruik meer wordt gemaakt van fossiele grondstoffen als olie en gas, de basis voor traditionele plastics. Voor de productie van nieuwe producten wordt dan gebruik gemaakt van gerecyclede grondstoffen in combinatie met bio-based grondstoffen.

Net als de conventionele plastics, zijn (composteerbare) bioplastics prima te recyclen. Op korte termijn willen de afvalverwerkers echter niet de investering doen om deze nieuwe, duurzamere plastics apart te sorteren en te recyclen en beperken ze zich tot een beperkt aantal op olie en gas-gebaseerde plastics. Zouden ze dat wel doen dan heb je producten die zowel kunnen worden gerecycled (de voorkeursoptie) en geen problemen opleveren mochten ze onverhoopt in de compostbak terecht komen.

Bioplastics lossen het probleem van zwerfafval en de plastic soep (ook) niet op
Een veel gehoord argument in de discussie rondom de waarde van bioplastics is het feit dat bioplastics geen oplossing zijn voor het zwerfafval en de plastic soep. Dat klopt, Holland Bioplastics wil ook niet dat die indruk ontstaat. Bioplastics zijn het antwoord op de roep om een duurzame, circulaire economie. Ze worden vervaardigd van hernieuwbare grondstoffen waardoor er geen aanslag wordt gepleegd op de uitputtende voorraad fossiele grondstoffen en daar waar ze gebruikt worden als composteerbare verpakking dragen ze bij aan meer en schoner gft. Daar ligt de grote kracht en toegevoegde waarde van bioplastics. Het probleem van zwerfafval en de plastic soep is een maatschappelijk probleem dat alleen kan worden opgelost wanneer het lukt om consumenten en producenten zich bewust te maken van hun gedrag. Daar waar mogelijk zal Holland Bioplastic hier een bijdrage aan leveren.