Importheffing op buitenlands afval niet invoeren

Oproep aan kabinet om Urgenda-maatregel niet op te nemen in Belastingplan

Belastingheffing op de invoer van buitenlands afval werkt averechts. In plaats van een CO2-reductie, zorgt de maatregel juist voor meer uitstoot. Deze maatregel om het Urgenda-vonnis uit te voeren gaat lijnrecht in tegen de uitgangspunten die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zelf stelde. “Het is onbegrijpelijk waar deze extra belasting opeens vandaan komt”, reageert directeur Robbert Loos van de Vereniging Afvalbedrijven. “We roepen het kabinet op deze maatregel niet op te nemen in het nieuwe Belastingplan, omdat volstrekt onduidelijk is hoeveel CO2-besparing het kabinet hiermee denkt te bereiken.”

Nederlandse afvalbedrijven verwerken op een hoogwaardige manier een klein deel van het Britse afval. Anders zou dit afval in het buitenland worden gestort. Daarbij komt methaan vrij, wat beduidend schadelijker is dan CO2 (1 ton methaan staat gelijk aan 25 ton CO2). Het kabinet maakt niet duidelijk wat de CO2-besparing is die deze maatregel moet opleveren. Minister Wiebes stelt in zijn brief aan de Tweede Kamer dat de voorgestelde maatregelen niet mogen leiden tot CO2-uitstoot in het buitenland. “De importheffing op buitenlands afval doet dat duidelijk wel”, aldusLoos. In het geval dat de import niet afneemt, komen de Urgenda-doelen niet dichterbij en levert de maatregel alleen maar geld op voor de schatkist.”

Het signaal van deze plotselinge aankondiging is niet goed gevallen in markt van afval en recycling. “Veel leden zijn zich rot geschrokken en vinden het een slecht signaal voor duurzame investeringen in de sector. We willen dat alle gevolgen eerst goed in kaart gebracht worden, zodat voorkomen wordt dat het kabinet zich met het oog op de circulaire economie en klimaatambities in eigen voet schiet.”