ILT oordeelt opnieuw aanvragen na intrekking importplafond brandbaar afval

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat de vergunningsaanvragen voor de import van brandbaar afval die zij op basis van het importplafond geweigerd heeft, opnieuw beoordelen. Het plafond vervalt en een vergunning op basis daarvan kan niet meer worden geweigerd. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Van Veldhoven, heeft besloten tot intrekking van het importplafond voor brandbaar afval. Er is volgens Van Veldhoven geen sprake meer van verdringing van Nederlands brandbaar afval door buitenlands brandbaar afval. Zij heeft de Tweede Kamer daarover geïnformeerd in haar brief van 9 oktober 2019.

Op 9 augustus 2019 stelde de staatssecretaris een importplafond in omdat de verbrandingscapaciteit in Nederland niet toereikend was door het gedeeltelijk stilleggen van de Amsterdamse afvalverbrandingsinstallatie AEB. Op basis van dit importplafond heeft de ILT de afgelopen periode EVOA-vergunningen geweigerd.

De Europese verordening voor de overbrenging van afvalstoffen (EVOA) biedt de mogelijkheid om een beslissing te heroverwegen als de reden voor de weigering is weggenomen. Alle geweigerde vergunningen worden heroverwogen en zullen op basis van het opheffen van het importplafond niet op die gronden geweigerd worden.