ILT monitort nieuwe regels rond wegwerpplastic, ondernemers riskeren maatregelen als ze onvoldoende doen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de nieuwe wetgeving tegen wegwerpplastic die per 1 juli ingaat. Ondernemers moeten aan de nieuwe regels voor plastic wegwerpbekers en -bakjes voldoen. Als een ondernemer zich onvoldoende inspant voor de noodzakelijke aanpassingen, zoals het laten betalen voor plastic verpakkingen of het aanbieden van een herbruikbaar alternatief, dan treedt de ILT handhavend op.

Iedereen is verantwoordelijk
Het is belangrijk dat de gehele keten de impact van wegwerpplastic op het milieu vermindert. De ILT houdt toezicht op de ontwikkelingen en voert daartoe sinds begin dit jaar verkennende gesprekken met diverse betrokken partijen in de markt. Denk daarbij aan de producenten van wegwerpplastic, leveranciers van koffieconcepten voor kantoren, grote horeca-ondernemingen, cateraars en inzamelaars. De ILT werkt risicogestuurd en op basis van signalen die inspecteurs krijgen doorgestuurd.

Senior Inspecteur Afval & Circulaire Economie Gert van Rootselaar, die samen met andere inspecteurs toezicht houdt op naleving van de nieuwe SUP-wetgeving: “We voeren voorlichtende gesprekken met ondernemers over de regels. Die gesprekken worden vastgelegd in een inspectiebrief met afspraken. Bij overtredingen wordt steeds een afweging gemaakt waarbij wordt gekeken naar het gedrag van de overtreder en de ernst van de overtreding, conform de Landelijke Handhavingsstrategie.”

Interventies
Op basis van het gedrag en de ernst van de overtreding wordt een passende interventie ingezet. Er zijn waarschuwingen mogelijk, maar ook bestuursrechtelijke of strafrechtelijke optredens, waarbij een last onder dwangsom of boete door het OM kan worden opgelegd. De komende tijd wordt duidelijk in welke sectoren het goed gaat en in welke nog niet.