ICT professionals denken na over afvalvermindering

Tekening: IDM / IDeeMilieu nr.21

Op woensdag 22 juni komen 60 ICT-professionals samen om bij te dragen aan één van de belangrijkste milieudoelstellingen van onze tijd: het verminderen van huishoudelijk afval en het vergroten van de hoeveelheid recyclebaar afval. De 60 Young ICT Professionals worden uitgedaagd om in één dag zoveel mogelijk oplossingen te bedenken voor dit maatschappelijk vraagstuk. Jan Terlouw, schrijver en voormalig minister economische zaken, zal de challenge om 10.00 uur officieel openen bij Afvalinzamelaar Avalex in Delft.

Van afval naar grondstof
Verstandig omgaan met afval en grondstoffen wordt steeds belangrijker. Elke dag gooien we veel afval weg. In Nederland zorgen wij voor bijna 500 kilo afval per persoon per jaar. Daarvan wordt iets meer dan de helft gescheiden; namelijk 51%. Afval wordt vaak gezien als iets waardeloos. Dat is jammer, want afval is niet waardeloos, het zijn grondstoffen. In 2020 willen we in Nederland toe naar 100 kg restafval per persoon en 75% hergebruik van huishoudelijk afval. Uiteindelijk streven we naar een afvalloze samenleving: een samenleving waarin we niet meer spreken over afval, maar we hebben alleen nog maar grondstoffen.

Meer dan alleen een app om je grondstofverbruik te checken
De inzet van ICT kan een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van afval. Een goed voorbeeld hiervan is de verbetering van logistiek. De juiste informatie kan ervoor zorgen dat we slimmer en duurzamer afval en grondstoffen inzamelen. Daarnaast zijn er oplossingen mogelijk met betrekking tot de communicatievoorziening naar inwoners. Bijvoorbeeld door klanten te informeren over lege containers of hun eigen grondstoffenscheiding via een app. 100 ICT-professionals komen samen om na te denken over deze uitdagingen en hebben de opdracht gekregen verder te gaan dan alleen een app. De uitkomsten van de ICT-Challenge worden op 5 oktober tijdens de landelijke afvalconferentie gepresenteerd.

Innovatieve publiek-private samenwerking
De Challenge wordt georganiseerd door de Young ICT Professionals, een ledennetwerk van branchevereniging Nederland ICT. Dit doen zij in het kader van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in de uitdagingen van energie & klimaat en grondstoffen. De NVRD (de Nederlandse branchevereniging voor afval- en reinigingsmanagement) is opdrachtgever van deze challenge. Het evenement wordt bij Afvalinzamelaar Avalex in Delft georganiseerd. Avalex is volop bezig met de uitdaging om in 2020 te komen tot 100 kg restafval per persoon per jaar.