Huisvuilwagen op waterstof in regio Arnhem Nijmegen

In de regio Arnhem Nijmegen gaat een huisvuilwagen op waterstof rijden. De waterstofwagen is een resultaat van HECTOR: een samenwerkingsproject van 7 Europese steden, waaronder de gemeente Arnhem. SUEZ, specialist in afval- en grondstoffenmanagement, en Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) participeren in dit project.

Het project HECTOR investeert in het ontwikkelen, gebruiken en monitoren van huisvuilwagens op waterstof. In totaal gaan er zeven huisvuilwagens op waterstof rijden in zeven steden in vijf EU-landen. Eén van de steden is Arnhem. In Arnhem komt ook een waterstof vulstation te staan. Het doel van het project is aantonen dat huisvuilwagens op waterstof een effectieve oplossing zijn om emissies in het Europese wegtransport te reduceren.

Europees project
Het project wordt gefinancierd vanuit het programma Interreg Noord-West Europa. SUEZ faciliteert de waterstofwagen en verzorgt daarmee de inzameling van huishoudelijk afval voor de gemeente Arnhem. Het project loopt van januari 2019 tot en met januari 2023. Monitoring maakt onderdeel uit van het project en wordt door de Hogeschool Arnhem Nijmegen, afdeling Automotive, uitgevoerd. De nieuwe wagen is inmiddels in productie. Naar verwachting zal de wagen rond het 2e kwartaal van 2020 gaan rijden. Met de pilot krijgt de duurzame mobiliteit in de Regio Arnhem-Nijmegen een boost. In het EU-netwerk ‘HyER’, waar de Regio Arnhem-Nijmegen lid van is, worden de ervaringen verder verspreid in Europa.

Samen strijden voor duurzaamheid
SUEZ is continu bezig met het ontwikkelen en stimuleren van duurzame initiatieven. Iwan te Winkel, directeur Fleet & Logistics, is dan ook trots op het project. “Verduurzamen gaat in stappen, maar we zijn hard op weg. Door samen te werken en, samen met partners zoals de gemeente Arnhem, stappen te durven zetten, komen we waar we zijn willen. In onze visie en strategie is samenwerking en co-creatie heel belangrijk. Samen kunnen we veel sneller innoveren dan alleen. Het partnership met de gemeente Arnhem is hiervan een mooi voorbeeld; wij streven naar een circulaire economie, zij hebben te maken met duurzame doelstellingen, samen werken we concreet aan duurzaam en schoon transport.”

Goede voorbeeld
De gemeente Arnhem is verheugd met de komst van een huisvuilwagen op waterstof. “Hier in Arnhem zijn we volop bezig met maatregelen voor een schoner en leefbaarder klimaat. Bovendien is de kennis en kunde op het gebied van waterstof in Arnhem volop aanwezig. De komst van deze huisvuilwagen op waterstof bewijst dat Arnhem zich met recht koploper mag noemen in de energietransitie”, aldus Cathelijne Bouwkamp, wethouder Klimaat en Energie.