Hogere kosten voor verwerking huishoudelijk afval in Valkenburg

Voor het kalenderjaar 2020 zal het college van B&W een verhoging voor huishoudelijk afval doorvoeren. Dit wordt een lastenverhoging voor de burger. Oorzaak is een verstoorde markt voor de verwerking van afval/plastic.”Voor onze gemeente betekent dat voor het jaar 2019 een extra, niet begrote kostenpost van € 32.000, waarvan € 11.000 wordt veroorzaakt door een belastingverhoging door het Rijk en….lees verder

Bron: TV Valkenburg 11-01-2019 14:23

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.