Betalen op de milieustraat is voor gemeenten en afvalinzamelaars een belangrijk onderwerp. Voor Modulo is het acceptatiebeleid een essentieel uitgangspunt voor de ontwerptrajecten voor milieustraten. Daarom was het thema van de online Open Coffee die Modulo op 7 juli organiseerde ‘betalen’ op de milieustraat’. Verschillende tafelgasten, waaronder beheerders van milieustraten, spraken over de keuze voor hun acceptatiebeleid en de vóór- en nadelen daarvan. Maakt het acceptatiebeleid voor betaalde stromen verschil voor de discussies aan de poort? Nee, zo werd duidelijk. Er blijven altijd discussies over de hoogte van het te betalen bedrag. Daarbij maakt het niet uit of bezoekers nu afrekenen op basis van geschat volume of het gewicht dat de weegbrug registreert. Behalve het acceptatiebeleid is ook een goede communicatie met bezoekers belangrijk om afvalscheiding te bevorderen. Communicatieve vaardigheden van medewerkers zijn dan een aandachtspunt….lees verder