Hilversum 100e gemeente die de uitdaging van 100% afvalvrij aangaat

Het project 100-100-100 dat huishoudens uitdaagt om 100 dagen afvalvrij te leven start in het najaar in de 100e gemeente, Hilversum. Het succes van de bewustwordingscampagne is enorm groot. Het idee is bedacht door afvalinzamelaar ROVA die onder andere inzamelt in Zwolle. ROVA startte in 2015 met 19 gemeenten waarna er snel meer gemeenten volgden. Dit najaar gaan er 7 nieuwe edities van start waarbij in totaal 20 gemeenten aangesloten zijn.

De projecten van 100-100-100 laten keer op keer zien dat er nog een enorme potentie is om afval beter te scheiden en restafval te verminderen. Waar de gemiddelde Nederlander elk jaar bijna 240 kilo restafval produceert weten de deelnemers aan dit project dat terug te brengen tot omgerekend ongeveer 25 kilo per jaar. Dat zijn ongeveer 4 volle vuilniszakken per jaar waar het gemiddeld nu zo’n 40 zakken zijn.

Makkelijk
Veel deelnemers denken bij aanvang dat het moeilijk is om nagenoeg afvalvrij te leven, maar in de praktijk blijkt het vaak verrassend eenvoudig. Het goed benutten van de mogelijkheden die er zijn voor afvalscheiding en door goed op te letten bij wat je inkoopt blijken in de meeste gevallen al te leiden tot deze indrukwekkende prestaties.

Gewoontegedrag
De grootste uitdaging is om ingesleten gewoontegedrag te veranderen, en dat is precies waar het project toe aanzet. In Hilversum gaat de wethouder van (onder andere) milieu en duurzaamheid Nicolien van Vroonhoven de uitdaging aan: “Mijn man en ik hebben vijf kleine kinderen, dus het is nog wel een uitdaging. Die 100 dagen ga ik met het gezin kijken hoe we het anders kunnen doen. Eigenlijk is het gewoon een kwestie van doen. Iedereen kan het met de juiste tips en trics.” De meeste deelnemers geven na afloop aan dat ze in de toekomst gewoon doorgaan met afvalvrij leven.

Als alle Nederlanders dat zo goed zouden doen als de deelnemers aan het 100-100-100 project dan zou er nog slechts één afvalverbrandingsinstallatie nodig zijn voor al het Nederlandse huishoudelijk restafval. Doordat het recyclen van afval flink bijdraagt aan de verminderen van de CO2 uitstoot zou dit ook een forse bijdrage leveren aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen.

Interesse om 100-100-100 te laten starten in uw gemeente? www.100-100-100.nl