Het recyclen van plastic afval werkt wel en groeit.

De door Recycling Netwerk gepubliceerde cijfers zijn onjuist en misleidend.
Het Afvalfonds Verpakkingen rapporteert jaarlijks de recyclingresultaten van kunststof. Deze cijfers worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de controlerende instantie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, geverifieerd.

Dit zijn de resultaten:

Gerecycled plastic afkomstig van huishoudens (kton) Gerecycled plastic afkomstig van bedrijven (kton) Gerealiseerd Recycling-percentage Verificatie
2013 104 110 47% Geverifieerd door ILT
2014 118 122 51% Geverifieerd door ILT
2015 122 120 51% Gerapporteerd aan ILT voor verificatie (juli 2016)

 

Recycling van plastic verpakkingsafval groeit snel
Een ander misverstand uit de weg geruimd: na het recyclingproces worden alle kunststof stromen opnieuw gebruikt en hebben een positieve waarde.

Alle bij de kunststofketen betrokken partijen zetten zich volledig in om de keten circulair te maken. Dat is een weg waar nog veel kansen liggen, innovaties nodig zijn en de partijen elkaar op een positieve manier helpen en stimuleren.

Opmerkelijk: de kunststof ketenpartijen (gemeenten, afvalbedrijven, verpakkingsindustrie, recyclers, fabrikanten) zetten zich in voor het stimuleren van het recyclen van plastic, Recycling Netwerk zet zich ertegen af.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Afvalfonds Verpakkingen, 070 762 02 66.
Voor meer cijfers, zie: www.monitoringverpakkingen.nl